Zakończenie realizacji projektu UE

1 2 3

Sprzęt medyczny zakupiony przez 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią – SPZOZ w Wałczu z udziałem dotacji z Unii Europejskiej już służy pacjentom.

W 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią został zakończony pierwszy etap realizacji projektu pt. : „Poprawa jakości i dostępności badań diagnostycznych oferowanych przez 107 Szpital Wojskowy w Wałczu poprzez zakup specjalistycznej aparatury medycznej” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, priorytetu XII – Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, działania 12.2 – Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym.

Dotacje ze środków UE

logo_infra

Dotacje Unijne także dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią – SPZOZ w Wałczu

W dniu 31.03.2010 r. w siedzibie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie została podpisana umowa pomiędzy Dyrektorem CSIOZ Panem Leszkiem Sikorskim a Dyrektorem 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią – SPZOZ w Wałczu Panem Januszem Napiórkowskim.

Wody Koła “RAPA”

Olsztyn Jezioro Dlugie KOS

Nasze jeziora:

Chmiel Duży
Jezioro jest zbiornikiem przypominającym kształtem trójkąt. Dojazd do tego akwenu jest dogodny, od szosy Wałcz – Jastrowie. Na granicy miasta należy skręcić w prawo. Powierzchnia ogólna jeziora – 24,4ha, długość – 830m, szerokość – 520m, szerokość średnia – 300m, długość obrzeża – 2450m, max. głębokość – 19,3m, średnia – 8,6m

Chmiel Mały
Jezioro jest zbiornikiem o wydłużonym kształcie oraz słabo rozwiniętej linii brzegowej. Powierzchnia ogólna jeziora – 12,54ha, długość – 780m, szerokość – 280m, szerokość średnia – 170m, długość obrzeża – 1900m, max. głębokość – 10,4m, średnia 3,2m