Zespół Leczenie Środowiskowego

Zespół Leczenie Środowiskowego

Zespół obejmuje leczeniem, rehabilitacją i oparciem społecznym dorosłe osoby chorujące psychicznie zamieszkujące tę dzielnicę i zajmuje się leczeniem osób cierpiących na zaburzenia psychotyczne, afektywne oraz zaburzenia psychiczne na podłożu organicznym, które z uwagi na doświadczane objawy, trudności w funkcjonowaniu codziennym i niedostateczne oparcie społeczne nie są zdolne do systematycznego uczestniczenia w leczeniu ambulatoryjnym, a nie wymagają aktualnie całodobowej hospitalizacji.

Szczególne wskazania do leczenia środowiskowego mają osoby o długotrwałym i poważnym przebiegu schorzeń, z wyraźnymi trudnościami w zakresie współpracy z innymi sposobami leczenia i wsparcia.

Podstawową zasadą leczenia środowiskowego jest umożliwienie Pacjentom kontynuacji terapii i rehabilitacji w miejscu ich zamieszkania, bez separacji z najbliższymi, a także bez konieczności przerwania pracy czy nauki jaką niesie ze sobą pobyt w szpitalu lub oddziale dziennym.

Celem działań  zespołu jest systematyczne i aktywne monitorowanie stanu zdrowia i sytuacji życiowej Pacjentów, motywowanie ich do współpracy i szybkie reagowanie w sytuacjach kryzysowych, systematyczne wspieranie ich funkcjonowania w różnych obszarach życia. Szczególny nacisk kładziemy na rozwój umiejętności życiowych Pacjentów, wzmacnianie ich radzenia sobie z chorobą oraz na poprawianie umiejętności społecznych – z drugiej strony, poprzez stałą współpracę z ich rodzinami oraz innymi opiekunami dążymy do wzmacniania całej sieci oparcia społecznego osób pozostających w leczeniu (tzw. terapia prowadząca).

Zgłoszenie do zespołu przyjmowane są pod numer telefonu:

669 001 480