Oddział Otolaryngologiczny

Oddział Otolaryngologiczny

Kontakt

Sekretarka medyczna: 261 47 23 21 sekretarka.laryngologia@107sw.pl
Dyżurka pielęgniarek: 261 47 28 99
Kierownik oddziału: 261 47 23 03
Pielęgniarka oddziałowa: 261 47 23 13
Pokój lekarski: 261 47 28 97
Rejestracja telefoniczna pacjentów: 261 47 23 13 w dni powszednie w godzinach od 12:00 do 14:00

Dokumenty dla pacjenta

Kadra oddziału

Kierownik oddziału: lek. Andrzej Łańcucki – specjalista II stopnia z otolaryngologii
Pielęgniarka oddziałowa: mgr Iwona Kępska
Sekretarka medyczna: Sylwia Gwardzik
Lekarze: lek. Arkadiusz Jóźwik – specjalista II stopnia z otolaryngologii
13 pielęgniarek

Zakres działalności

 • Adenotomia (usunięcie migdałka gardłowego) powyżej 3 roku życia
 • Tonsillotomia (ścięcie przerośniętych migdałków podniebiennych)
 • Tonsillectomia (wyłuszczenie migdałków podniebiennych)
 • Operacja plastyczna skrzywionej przegrody nosa
 • Usunięcie polipów nosa
 • Operacje zatok szczękowych
 • Operacje zatok czołowych
 • Operacje ucha środkowego
 • Zabiegi mikrochirurgiczne krtani
 • Bronchoskopia
 • Ezofagoskopia
 • Torbiele wrodzone szyi
 • Operacje plastyczne nosa zewnętrznego
 • Operacje plastyczne małżowin usznych
 • Videoendoskopia (krtani, uszu)
 • FESS endoskopowa operacja zatok
 • audiometria mowy
 • diagnostyka słuchu

Struktura oddziału

W strukturach oddziału znajduje się blok operacyjny sale pooperacyjne oraz sale chorych (2, 3, 4 łóżkowe) oraz sala dziecięca.

Oddział posiada 2 pracownie: Audiometryczną i ENG (pracownia narządu równowagi)

Dzieci przez całą dobę mogą przebywać w oddziale z opiekunem.

Ważne!

Skierowanie daje pacjentowi prawo do wpisania się wyłącznie na jedną listę oczekujących!

Obowiązki pacjenta

Pacjent, który nie może stawić się w poradni lub zrezygnował ze świadczenia opieki zdrowotnej jest obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym świadczeniodawcę.

Pacjent powinien także powiadomić świadczeniodawcę o wszelkich zmianach adresu, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej, które podał przy wpisywaniu się na listę oczekujących.

Brak aktualnych informacji utrudni lub uniemożliwi świadczeniodawcy kontakt z pacjentem, np. z powodu zmiany planowanego terminu udzielenia świadczenia. W razie pogorszenia stanu zdrowia pacjenta, które może wskazywać na potrzebę wcześniejszego udzielenia świadczenia, pacjent jest zobowiązany poinformować o tym świadczeniodawcę. Wówczas, ze względów medycznych, należy odpowiednio skorygować termin udzielenia świadczenia.

Podstawą przesunięcia na liście jest wtedy zaświadczenie lekarskie, adnotacja lekarza kierującego na skierowaniu lub osobista kwalifikacja przez świadczeniodawcę (przy zgłoszeniu osobistym).

Galeria zdjęć