Zakończenie realizacji projektu UE

1 2 3

Sprzęt medyczny zakupiony przez 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią – SPZOZ w Wałczu z udziałem dotacji z Unii Europejskiej już służy pacjentom.

W 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią został zakończony pierwszy etap realizacji projektu pt. : „Poprawa jakości i dostępności badań diagnostycznych oferowanych przez 107 Szpital Wojskowy w Wałczu poprzez zakup specjalistycznej aparatury medycznej” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, priorytetu XII – Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, działania 12.2 – Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym.

Planowana wartość projektu wynosiła 5.405.497,80 zł , jednak w wyniku przeprowadzonych procedur zamówień publicznych wartość ta wyniosła ostatecznie 4.654.992,80 zł

Na realizację tego projektu uzyskaliśmy dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 85% – tj. 3.956.743,03 zł.

4
Tomograf komputerowy

W ramach projektu został zakupiony wysokospecjalistyczny sprzęt do diagnostyki oraz ratowania życia:

Tomograf komputerowy – Firmy Siemens SOMATOM Definition AS wraz z automatyczną strzykawką dwugłowicową Optivanage DH – jest jednym z najnowszych technologicznie urządzeń na rynku sprzętu diagnostycznego. Tomograf wyposażony jest w konsolę operatorską zapewniającą łatwe sterowanie systemem w zakresie badań podstawowych, kontrastowych oraz wysoko specjalistycznych procedur diagnostycznych. Dodatkowo tomograf posiada lekarską stację opisową, która umożliwia ciągłość opisów bez przerywania pracy tomografu. Konsola lekarska oprócz pełnego zakresu narzędzi do rekonstrukcji trójwymiarowych i naczyniowych wyposażona jest w bogaty zestaw oprogramowania wspierającego diagnostykę w zakresie detekcji zmian w płucach, perfuzji mózgowej oraz narządów miąższowych a także wirtualnej kolonoskopii.

Strzykawka automatyczna złożona z podwójnej głowicy na ruchomym statywie wyposażona w kolorowy dotykowy panel sterujący, ogrzewacz kontrastu oraz interfejs do synchronizacji ze skanerem jest ściśle zintegrowanym elementem całego urządzenia tomograficznego.

Pomocniczymi elementami wyposażenia wchodzącymi w skład tomografu komputerowego są: kamera laserowa do wydruku błon rtg. oraz urządzenie służące archiwizowaniu badań na płytach CD/DVD.

 

5
Aparat RTG do fluoroskopii

Aparat RTG do fluoroskopii – Apollo firmy Villa System/ Włochy/ wraz z torem wizyjnym wyposażonym w opcję zastosowania sytemu cyfrowej radiologii pośredniej. Urządzenie dysponuje: stołem rentgenowskim z pływającym blatem pozwalającym na szybkie, dokładne i łatwe pozycjonowanie pacjenta, konsolą do automatycznego sterowania z modułami do automatycznego wyboru okolicy anatomicznej i podwójnym torem wizyjnym.

 

Dzięki zastosowaniu nowoczesnego generatora nawet przy zmniejszonej dawce promieniowania, otrzymujemy zdjęcie o znakomitej jakości. Niezależnie czy jest to prześwietlenie klatki piersiowej, obrazowanie urazu czy badanie dynamiczne z użyciem promieni X, za pomocą tego aparatu można uzyskać właściwe dla obrazowania danej okolicy ciała pacjenta wizualizacje, które w pełni zabezpieczają potrzeby diagnostyczne. Zakres wykonywanych badań przy jego użyciu to: badania dynamiczne (prześwietlenie przewodu pokarmowego, urografia, cysteurografia, cholangiografia, HSG, kolonoskopia) zdjęcia kostne, zdjęcia klatki piersiowej oraz inne specjalistyczne badania z użyciem środków kontrastowych.

 

 

 

Aparat USG
Aparat USG

Aparat USG – jeden z najnowocześniejszych aparatów ultrasonograficznych firmy HITACHI Avius HI VISION wykorzystujący zaawansowane techniki obrazowania i systemy cyfrowe z układem formowania wiązki ultradźwięków w układzie ośmiokrotnym, wysokiej jakości dynamiczne obrazowanie harmoniczne, tkankowe filtry adaptacyjne, wyższa prędkość odświeżania obrazu, i gęstości linii co daje wysoką jakość obrazowania nawet w trybie Color Doppler. Zastosowana nowoczesna konsola z klawiatura numeryczną oraz dużą pojemnością dysku pozwala dokumentować badania metodą wydruków na drukarce oraz nagrywania i zapisywania badań w czasie rzeczywistym na nośnikach elektronicznych. Dostępne z aparatem sondy umożliwiają pełny zakres badań ultrasonograficznych oraz dają możliwość dalszego rozszerzenia oprzyrządowania i oprogramowania w przyszłości.

 

 

Trzy respiratory7 – 840 firmy Puritan- Benett jest aparatem wysokiej klasy. Przeznaczony do ostrej i podostrej terapii dzieci i dorosłych. Aparat ten ułatwia zarządzanie oddychaniem, zapewnia różne tryby dostarczenia oddechów oraz ułatwia lekarzowi wybór najodpowiedniejszych ustawień respiratora dla danego pacjenta. Interfejs użytkownika jest prosty w obsłudze i stanowią go ekrany dotykowe -Dual View. Respirator jest wyposażony w 2 niezależne jednostki (centralne) (procesory CPU) modułu zapewniającego oddech oraz graficznego interfejsu użytkownika, co pozwala na ciągłe monitorowanie pracy respiratora oraz interakcji pomiędzy pacjentem a respiratorem.

Trzy aparaty do znieczulania – Primus firmy Dreager mają zastosowanie jako uniwersalne stanowiska do znieczulenia, zapewniające prowadzenie terapii na najwyższym poziomie a także oferujące dodatkowe wartości: pozwalają na monitorowanie hemodynamiczne a tym samym diagnostykę układu krążenia i oddechu. Aparat zapewnia najlepszą w swojej klasie wentylację poprzez wbudowany precyzyjny respirator umożliwiający stosowanie go do pacjentów w każdym wieku i stanie klinicznym. Zaletą tego aparatu jest większa wydajność znieczulenia, automatyczny nie interaktywny auto test, mniejsze koszty znieczulenia.

W ramach promocji projektu zorganizowane zostały dwa spotkania – prezentacje zakupionego sprzętu.

Pierwsze spotkanie odbyło się w dniu 23.10.2010 r. w którym wzięli udział dyrektorzy współpracujących z naszym szpitalem placówek medycznych – Wojskowych Specjalistycznych Przychodni Lekarskich w Szczecinku, Gorzowie Wielkopolskim, Stargardzie Szczecińskim, Koszalinie, Świdwinie oraz 117 Szpitala Wojskowego z Kołobrzegu

8
Kolejne spotkanie – prezentacja odbyło się w dniu 10.11.2010 r. W tym ważnym wydarzeniu dla naszego Szpitala, udział wzięli między innymi: Poseł na Sejm RP – Paweł Suski , Dyrektor ds. mundurowych ZOW NFZ – Piotr Grodzki, przedstawiciele władz samorządowych : Starosta Wałecki – Bogdan Wankiewicz, Burmistrz Wałcza – Zdzisław Tuderek, Dowódca Garnizonu Wałcz – płk Adam Polowy, dyrektorzy i prezesi firm współpracujących ze Szpitalem, pracownicy szpitala oraz przedstawiciele mediów.

Zakupiona aparatura medyczna poprawi w znacznym stopniu jakość diagnostyki oferowanej przez nasz szpital, jak również poprawi bezpieczeństwo pacjentów operowanych i znajdujących się w stanie zagrożenia życia.

13


 

AKTUALIZACJA WPISU

W dniu 22.01.2014 r 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią w Wałczu złożył  kwestionariusz rejestracyjny do udziału w projekcie Bezpieczny Szpital- Bezpieczny Pacjent, w lutym 2014 r  nastąpiło rozstrzygnięcie ogłoszonego naboru. Zostaliśmy zakwalifikowani do udziału w tym  projekcie.

Bezpieczny Szpital- Bezpieczny Pacjent jest to Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzony w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 2.3. Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia Poddziałanie 2.3.3 Podniesienie jakości zarządzania w ochronie zdrowia.  Projekt  ten realizowany jest przez  Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ).

Wskazywany Projekt popularyzował będzie tematykę poprawy jakości i bezpieczeństwa pacjentów w kontekście programu akredytacji poprzez swoje  nawiązanie  do Zaleceń Rady Unii Europejskiej z dnia 9 czerwca 2009 roku w sprawie bezpieczeństwa pacjentów, w tym profilaktyki i kontroli zakażeń związanych z opieką zdrowotną (2009/C 151/01), a także do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej. Wdrażane rozwiązania  bezpieczeństwa opieki, będą też pomocne dla tworzenia konkretnych rozwiązań systemowych zmierzających do poprawy jakości opieki zdrowotnej świadczonej przez Szpital.

Projekt realizowany jest w kilku etapach:

  • luty 2014- zakwalifikowanie do programu
  • 27.05.2014 r – wizyta studyjna mająca na celu ocenę stanu rzeczywistego ze wskazaniem wytycznych do wdrażania standardów akredytacyjnych
  • listopad/grudzień 2014 wizytatorzy z CMJ dokonają oceny szpitala w zakresie spełniania standardów akredytacyjnych.

Wałcz, dnia 03.07.2014
Krystyna Krogulewska