Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Kontakt

Sekretarka medyczna
261 47 30 21 sekretarka.oit@107sw.pl
Dyżurka pielęgniarek 261 47 28 43
Pielęgniarka oddziałowa 261 47 30 33 oddzialowa.oit@107sw.pl
Kierownik oddziału 261 47 28 41 ordynator.oit@107sw.pl
Pokój lekarski 261 47 28 42
261 47 30 30
oit@107sw.pl

Kadra oddziału

Kierownik oddziału: lek. Jan Romaniuk
Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Lekarze: lek. Anna Krawczyk
Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
dr n. med. Rafał Gendek
Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
lek. Janusz Napiórkowski
Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
dr n. med. Krzysztof Wołyniak
Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
lek. Jadwiga Przybylak
Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
lek. Andrzej Krekora
Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
mjr lek. Marcin Fiszer
Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Lekarze w trakcie specjalizacji: kpt. lek. Mateusz Sobociński
por. lek. Mateusz Jarliński
ppor. lek. Agata Ceranowska
Pielęgniarka oddziałowa: Danuta Waruś – specjalista Pielęgniarstwa Anstezjologicznego i Intensywnej Opieki Pielęgniarskiej
Sekretarka medyczna: Paulina Sieczka
26 pielęgniarek i 1 pielęgniarz

Zakres działalności

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii realizuje procedury medyczne zgodnie ze standardami postępowania określonymi przez MZiOS w zakresie:

 • anestezji tj. wykonywania znieczulenia ogólnego lub przewodowego do zabiegów operacyjnych oraz dla celów diagnostycznych lub leczniczych;
 • intensywnej terapii, tj. postępowania mającego na celu podtrzymywanie funkcji życiowych oraz leczenie chorych w stanach zagrożenia życia spowodowanych potencjalnie odwracalną niewydolnością jednego lub kilku podstawowych układów organizmu (oddychania, krążenia, ośrodkowego układu nerwowego, nerek); np. w przypadku wstrząsu septycznego, urazów wielonarządowych, niewydolności wielonarządowej, uszkodzeń OUN, zatruć;
 • resuscytacji, tj. działania mającego na celu przerwanie i odwrócenie procesu umierania (Zespół Resuscytacyjny);
 • leczenia bólu pooperacyjnego oraz konsultacyjnie bólu innego pochodzenia;
 • konsultowania (kwalifikowania) i przygotowywania pacjentów do zabiegów operacyjnych zgodnie ze stanem ich zdrowia i wskazaniami medycznymi;
 • kaniulacji naczyń centralnych i wytwarzanie czasowych dostępów dializacyjnych.

Struktura oddziału

Oddział posiada 6 stanowisk intensywnej terapii wyposażonych w sprzęt zgodnie z wymogami NFZ i MZiOS pozwalający na monitorowanie i wspomaganie funkcji życiowych taki jak:

 • wysokiej klasy respiratory,
 • systemy infuzyjne,
 • aparatura do ciągłej terapii nerkozastępczej,
 • monitory pozwalające na monitorowanie m.in.:
 • nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego;
 • pomiar ciśnienia śródczaszkowego w przypadku interwencji neurochirurgicznych;
 • pomiar ciśnienia śródbrzusznego;
 • monitorowanie gazów oddechowych;
 • pomiar rzutu serca i parametrów hemodynamicznych;
 • ciągłe monitorowanie EKG i utlenowania krwi;
 • wysokiej klasy aparaty do znieczuleń,
 • aparaty USG na Oddziale i na bloku operacyjnym (analgezja regionalna, dostępy naczyniowe).

Personel Oddziału zabezpiecza pracę 6 sal operacyjnych (wyposażonych w nowoczesne stanowiska znieczulenia) oraz wielu gabinetów zabiegowych i diagnostycznych.

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii posiada akredytację MZiOS do prowadzenia specjalizacji. Na bazie OAiIT wielu lekarzy uzyskało specjalizację w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii.

Personel podnosi kwalifikacje i zdobywa kolejne umiejętności. Wśród 27 osób z personelu pielęgniarskiego, 18 posiada specjalizację, 3 odbyło kurs kwalifikacyjny, a 4 pielęgniarki są w trakcie specjalizacji.

Dzięki fachowemu zespołowi pielęgniarek, lekarzy i pozostałych pracowników Oddziału oraz współpracy ze specjalistami innych Oddziałów Szpitala staramy się zapewnić wysoką jakość usług medycznych.

Galeria zdjęć