Oddział Okulistyczny Chirurgii Jednego Dnia

Oddział Okulistyczny Chirurgii Jednego Dnia

Kontakt

Gabinet Kierownika:
261 47 28 81
Dyżurka pielęgniarek: 261 47 28 82
Sekretarka oddziału: 261 47 23 97

Dokumenty dla pacjenta

Kadra oddziału

Kierownik oddziału: dr n. med. Adam Pniakowski ordynator.okulistyka@107sw.pl
Pielęgniarka koordynująca: mgr Dorota Sieja oddzialowa.okulistyka@107sw.pl
Sekretarka medyczna: Małgorzata Wójcicka okulistyka@107sw.pl
Ortoptystka: Stefania Nowicka-Gralka
5 pielęgniarek

Czas pracy oddziału

Od poniedziałku do piątku 7:00 – 17:00

Zakres działalności

 • operacja zaćmy z wszczepieniem soczewki
 • korekcyjna operacja wad wzroku w zaćmach początkowych
 • korekcyjna operacja astygmatyzmu w zaćmach początkowych soczewkami tarczowymi
 • operacja zaćmy podwichniętej: brunatnej, białej, czarnej
 • wtórne wszczepienie soczewki z fiksacją twardówkową w bezsoczewkowości
 • witrektomia przednia
 • operacje przeciw jaskrowe: trabekulektomia, sklerektomia, irydektomia
 • kompleksowe zabiegi w zaćmie i jaskrze jednoczasowe
 • kompleksowe zabiegi w zaćmie powikłanej z witrektomią (fakowitrektomia)
 • operacje rekonstrukcyjne tęczówki z witrektomią
 • operacje rógówkowo-twardówkowo-spojówkowe
 • operacje na oczodole
 • leczenie sondowaniem niedrożności dróg łzowych u dzieci i dorosłych
 • operacje na aparacie łzowym
 • kompleksowe operacje oczodołowo-nosowo- łzowe
 • operacje w zezach poziomych i pionowych na mięśniach gałkoruchowych
 • operacje powiek: ptoza, podwinięcie, odwinięcie
 • leczenie krioterapią rogówki, spojówki i powiek w chorobach wirusowych i nowotworowych
 • operacje rekonstrukcyjne powiek bliznowato zmienionych: pourazowych i nowotworowych z płatem rotacyjnym lub autoprzeszczepem

Chcąc zgłosić się do oddziału celem wykonania konkretnego zabiegu muszą się Państwo uprzednio stawić w poradni okulistycznej, celem kwalifikacji, ustalenia diagnozy i wykonania podstawowych badań okulistycznych. Po otrzymaniu skierowania na zabieg należy ustalić termin przyjęcia – w oddziale, od godziny 10:00 do 14:00 (trzeba zabrać ze sobą skierowanie).

Galeria zdjęć