Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Kontakt

Kierownik laboratorium: 261 47 28 76
Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej: 261 47 28 77
Pracownia Mikrobiologiczna: 261 47 30 47
Pracownia Serologii Transfuzjologicznej: 261 47 28 55
Punkt Pobrań: 261 47 28 59
Pracownia histopatologii 261 47 30 48

 

Kadra

 

Kierownik laboratorium: mgr Agnieszka Karbowiak-Brzozowska -spec. laboratoryjnej diagnostyki medycznej
Koordynator laboratorium: mgr Malwina Włodarczyk

Zakres działalności

Laboratorium wykonuje szeroki asortyment badań z zakresu:

  • hematologii i koagulologii
  • analityki ogólnej
  • immunochemii
  • biochemii klinicznej
  • bakteriologii
  • serologii grup krwi

Badania są wykonywane przez wykwalifikowany i doświadczony personel przy użyciu nowoczesnego sprzętu oraz wysokiej jakości odczynników.

Laboratorium jest wpisane do ewidencji laboratoriów prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych. Dbając o wysoką jakość wyników badań wykonuje codzienną kontrolę wewnątrzlaboratoryjną oraz uczestniczy w programach oceny poprawności oznaczeń prowadzonych przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w diagnostyce laboratoryjnej. Laboratorium bierze także udział w międzynarodowym programie oceny wiarygodności wyników badań laboratoryjnych.

Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej wykonuje analizy pacjentom szpitala całą dobę we wszystkie dni tygodnia. Pacjenci ambulatoryjni są przyjmowani nieodpłatnie na podstawie skierowań od lekarzy podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej. Pacjenci indywidualni i ze skierowaniami z prywatnych gabinetów lekarskich są przyjmowani odpłatnie, zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej

  • Punkt pobrań materiału do badań laboratoryjnych czynny poniedziałek – piątek godz. 7:15- 11:30
  • Odbiór wyników poniedziałek – piątek godz. 7:15 – 14:15

Pracownia Mikrobiologii

Przyjmowanie materiału do badań  odbywa się w Punkcie Pobrań od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 13:00.

  • wymazy z gardła pobierane są w godzinach od 7:30 do 11:00
  • mocze do posiewu przyjmowane są jw.

Cennik badań

Poglądowy cennik badań