Centrum Zdrowia Psychicznego

Centrum Zdrowia Psychicznego

Kontakt

Sekretarka medyczna: 669 262 528
Kierownik Centrum Zdrowia Psychicznego  261 47 30 29
Dyżurka pielęgniarek (parter): 261 47 28 79
Dyżurka pielęgniarek (1 piętro): 261 47 30 45
Dyżurka pielęgniarek (2 piętro): 261 47 30 20
Kierownik oddziału: 261 47 30 35
Pielęgniarka oddziałowa (tel./fax): 261 47 30 29
Pokój lekarski: 261 47 28 78
Gabinet psychologiczny: 261 47 30 46

CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO 

Kierownik Centrum Zdrowia Psychicznego: mgr pielęgniarstwa Dorota Chuchro – specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego
Z-ca kierownika Centrum Zdrowia Psychicznego: lek . Artur Czamański – specjalista psychiatra
Koordynator opieki: Agnieszka Ziółkowska

Kadra oddziału

Kierownik oddziału: lek. spec. Artur Czamański
Lekarze: lek. spec. Monika Petrus
lek. spec. Przemysław Jastrzębski
lek. spec. Jacek Afrykański
Lekarze dyżurni: lek. spec. Robert Busz
lek. spec. Przemysław Jastrzębski
lek. spec. Izabela Kołomańska
lek. spec. Małgorzata Oleszkiewicz
lek. spec. Monika Petrus
lek. spec. Monika Sikora
lek. spec. Anna Kowalska
lek. spec. Jacek Afrykański

lek. Agata Karlińska – rezydent

Pielęgniarka oddziałowa: mgr pielęgniarstwa Dorota Chuchro – specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego
Psychologowie: mgr Elżbieta Narzyńska – psycholog, doradca systemowy, psychoonkolog, specjalista ds psychotraumatologii
mgr Aleksandra Olędzka – psycholog
mgr Klaudia Ryder – psycholog
Terapeuci zajęciowi: Katarzyna Gabrysiak-Akuła
Katarzyna Skowronek
Sekretarka: mgr Monika Krzyśka
Pracownik socjalny: mgr Dorota Kasińska

Centrum Zdrowia Psychicznego 107 Szpitala Wojskowego

w Wałczu

Charakterystyka oddziału stacjonarnego

Oddział Psychiatryczny istnieje od 1980 roku i stanowi część 107 Szpitala Wojskowego. Przed 1980 był to oddział nerwic. Znajduje się w oddzielnym, trzypiętrowym pawilonie na terenie kompleksu szpitalnego, z dużym terenem zieleni dostępnym dla pacjentów. Ściśle współpracujemy z Poradnią Zdrowia Psychicznego, co zapewnia leczącym się pacjentom ciągłość i stałość opieki. Zapewniamy usługi medyczne w systemie całodobowym  i dziennym i środowisku. W Oddziale całodobowym posiadamy 40 łóżek w tym 10 łóżek na odcinku obserwacyjnym. Natomiast w Oddziale dziennym 21miejsc.  Oferta terapeutyczna obejmuje pacjentów z zaburzeniami psychotycznymi, afektywnymi, leczymy schizofrenię, zespoły abstynencyjne i zaburzenia adaptacyjne. Oddział przeznaczony jest dla osób powyżej 18 roku życia.

Stosowane są nowoczesne metody leczenia. Między innymi korzystamy z doniesień dotyczących nowoczesnej farmakoterapii. Pacjenci mają wpływ na ustalanie harmonogramu zajęć, form spędzania wolnego czasu.

Zatrudniony personel to wykwalifikowany i doświadczony zespół medyczny, który stale podnosi swoje kwalifikacje .

Podczas pobytu w oddziale psychiatrycznym pacjent ma przeprowadzoną wielostronną diagnozę,  na bazie której  przygotowywany jest plan terapeutyczny.

PUNKT  ZGŁOSZENIOWO- KOORDYNACYJNY (PZK)

PZK znajduje się przy Centrum Zdrowia Psychicznego w Wałczu ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz czynny w godzinach 08.00-18.00  od poniedziałku do piątku

Zgłoszenia prosimy kierować po numer telefon: 669 001 480

 

Do zadań PZK należy:

1) udzielanie informacji o zakresie działania CZP i możliwości uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej;

2) wskazanie miejsca uzyskania niezbędnego świadczenia z zakresu pomocy społecznej w przypadkach tego wymagających;

3) przeprowadzenie wstępnej oceny potrzeb zdrowotnych osób zgłaszających się do PZK z problemami zdrowia psychicznego, udzielenie możliwego wsparcia w zakresie ustalonych potrzeb oraz uzgodnienie wstępnego planu dalszego postępowania;

4) uzgodnienie terminu i miejsca uzyskania świadczenia w ramach CZP zgodnie ze wstępnym planem dalszego postępowania;

5) udzielanie świadczeń zdrowotnych (porad, wizyt i sesji wsparcia psychospołecznego) zgodnie z warunkami rozporządzenia w sprawie lecznictwa psychiatrycznego.

 

PORADNIA  ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Świadczenie medyczne jakim jest  objęcie pacjentów leczeniem ambulatoryjnym  jest bezpłatne.

Nie jest wymagane skierowanie. Zarejestrować się można osobiście, bądź telefonicznie.

Jeżeli jest to pierwsza wizyta, należy wówczas skontaktować się z PZK pod numerem telefonu:

Rejestracja czynna jest od poniedziałku do piątku od godz. 08:00-14:30

Zgłoszenia prosimy kierować po numer telefon: 669 001 480

Usługi świadczone w poradni są bezpłatne dla osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym w NFZ.

Zarejestrować można się osobiście lub telefonicznie lub osoby trzecie i nie jest wymagane skierowanie.

Dla pacjentów powiatu wałeckiego i choszczeńskiego poradnia znajduje się w Wałczu ,  przy ulicy Kołobrzeskiej  na terenie 107 Szpitala Wojskowego  pod nr  669-001-480
Rejestracja czynna jest od poniedziałku do piątku.

Jeżeli jest to pierwsza wizyta w Poradni, należy wówczas skontaktować się z Punktem Zgłoszeniowo – Koordynacyjnym

Na kolejne wizyty należy umawiać się bezpośrednio.

 

ODDZIAŁ DZIENNY

Pobyt na oddziale dziennym odróżnia od pobytu na oddziale stacjonarnym przede wszystkim to, że każdego dnia pacjenci wracają do domu. Zajęcia terapeutyczne odbywają się zwykle w godzinach porannych i dopołudniowych.
Oddział dzienny funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach 07.30- 14.30.
Zasadą  do zakwalifikowania konkretnej osoby do leczenia jest przeprowadzenie rozmowy kwalifikującej   osobę zainteresowaną przez psychiatrę. Lekarz Psychiatra ocenia stan psychiczny pacjenta.  W ten sposób chory zostaje  zakwalifikowany na oddział i dołącza do grupy terapeutycznej. Zazwyczaj liczą one kilka lub kilkanaście osób.  Odbywa się ona pod kierownictwem psychoterapeuty, a skala zajęć dopasowywana jest indywidualnie do potrzeb.

Na oddziale dziennych psychiatrycznych pracują  psychiatrzy, psychologowie oraz terapeuci zajęciowi. Różne są  także oferowane  zajęcia terapeutyczne – zwykle pacjenci  korzystają z terapii indywidualnej i grupowej,  z terapii zajęciowej, jak również z psychoedukacji prowadzonej przez pielęgniarki.

Na  oddziale dziennym prowadzona jest  muzykoterapia, treningi umiejętności społecznych oraz różnego rodzaju zajęcia warsztatowe (np. kulinarne). Ważnym elementem pobytu na oddziale dziennym jest psychoedukacja, którą objęty jest   pacjent.

Pobyty na oddziale dziennym mają  charakter leczniczy, jak i diagnostyczny. W trakcie uczęszczania na oddział przeprowadzane mogą być m.in. modyfikacje stosowanej przez pacjenta farmakoterapii. Ogólnie celem hospitalizacji na psychiatrycznym oddziale dziennym jest poprawa stanu zdrowia pacjenta, poprawa jego kompetencji społecznych, jak i aktywizacja chorego.

ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO

Kwalifikacja do objęcia opieką leczenia środowiskowego

Do ZLŚ z prośbą o objęcie opieką Pacjent może zgłosić się sam, zgłoszenia może dokonać lekarz prowadzący z Poradni Zdrowia Psychicznego (lub z innej instytucji opieki zdrowotnej), a także rodzina Pacjenta lub pracownik opieki społecznej. Kwalifikacja odbywa się na podstawie wizyty lekarza psychiatry, podczas której lekarz ocenia stan psychiczny Pacjenta i decyduje o zakwalifikowaniu go do leczenia przez ZLŚ bądź kieruje go do innej – właściwej formy leczenia czy rehabilitacji.

Zgłoszenia prosimy kierować do Punktu Zgłoszeniowo – Koordynacyjnego 

telefon: 667 102 078

Zadania zespołu

Celem działań zespołu terapeutycznego jest systematyczne i aktywne monitorowanie stanu zdrowia Pacjentów, szybkie reagowanie w sytuacjach kryzysowych, systematyczne wspieranie ich funkcjonowania w różnych obszarach życia, w tym rozwój umiejętności życiowych, wzmacnianie możliwości radzenia sobie z chorobą, poprawianie umiejętności społecznych oraz wzmacnianie całej sieci oparcia społecznego osób pozostających w leczeniu.

Leczenie w Zespole leczenia środowiskowego

Każdy Pacjent zakwalifikowany do leczenia ma sporządzony indywidualny plan terapii i zdrowienia, w którym opisane są wszystkie obszary, które wymagają pomocy z naszej strony. Pacjent ma wyznaczonego Koordynatora Opieki, z którym może kontaktować się w razie problemów. W ramach leczenia oferujemy konsultacje psychiatryczne i psychologiczne, psychoterapię, terapię środowiskową, kontakt z asystentami zdrowienia.

Galeria zdjęć