Psychiatryczny

Psychiatryczny

Kontakt

Sekretarka medyczna (tel./fax): 261 47 30 37
Dyżurka pielęgniarek (parter): 261 47 28 79
Dyżurka pielęgniarek (1 piętro): 261 47 30 45
Dyżurka pielęgniarek (2 piętro): 261 47 30 20
Kierownik: 261 47 30 35
Pielęgniarka oddziałowa (tel./fax): 261 47 30 29
Pokój lekarski: 261 47 28 78
Gabinet psychologiczny: 261 47 30 46

Kadra oddziału

Kierownik oddziału: lek. spec. Artur Czamański
Lekarze: lek. spec. Monika Petrus
lek. spec. Przemysław Jastrzębski
lek. spec. Jacek Afrykański
Lekarze dyżurni: lek. spec. Robert Busz
lek. spec. Wojciech Herman
lek. spec. Przemysław Jastrzębski
lek. spec. Izabela Kołomańska
lek. spec. Małgorzata Oleszkiewicz
lek. spec. Monika Petrus
lek. spec. Monika Sikora
lek. spec. Anna Kowalska 
lek. spec. Jacek Afrykański 
Pielęgniarka oddziałowa: mgr pielęgniarstwa Dorota Chuchro – specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego
Psychologowie: mgr Elżbieta Narzyńska – psycholog, doradca systemowy, psychoonkolog, specjalista ds psychotraumatologii
mgr Aleksandra Olędzka – psycholog
mgr Klaudia Ryder – psycholog
Terapeuci zajęciowi: Katarzyna Gabrysiak-Akuła
Katarzyna Skowronek
Sekretarka: mgr Mirella Gorczyca
Pracownik socjalny: mgr Dorota Kasińska

Charakterystyka oddziału

Oddział Psychiatryczny istnieje od 1980 roku i stanowi część 107 Szpitala Wojskowego. Przed 1980 był to oddział nerwic. Znajduje się w oddzielnym, trzypiętrowym pawilonie na terenie kompleksu szpitalnego, z dużym terenem zieleni dostępnym dla pacjentów. Ściśle współpracujemy z Poradnią Zdrowia Psychicznego, co zapewnia leczącym się pacjentom ciągłość i stałość opieki. Zapewniamy usługi medyczne w systemie całodobowym. Posiadamy 51 łóżek w tym 13 łóżek na odcinku obserwacyjnym. Oferta terapeutyczna obejmuje pacjentów z zaburzeniami psychotycznymi, afektywnymi, leczymy schizofrenię, zespoły abstynencyjne i zaburzenia adaptacyjne. Oddział przeznaczony jest dla osób powyżej 18 roku życia. Na Psychiatrycznej Izbie Przyjęć przyjmowani są pacjenci na podstawie aktualnego skierowania w dni powszednie, w godzinach 10:00-12:00, lub bez skierowania na podstawie weryfikacji przez lekarza psychiatrę w Izbie Przyjęć 107 Szpitala Wojskowego.

Stosowane są nowoczesne metody leczenia. Między innymi korzystamy z doniesień dotyczących nowoczesnej farmakoterapii. Pacjenci mają wpływ na ustalanie harmonogramu zajęć, form spędzania wolnego czasu.

Zatrudniony personel pielęgniarski to wykwalifikowany i doświadczony zespół medyczny, który stale podnosi swoje kwalifikacje .

Psycholodzy pracujący w Oddziale prowadzą działania z zakresu diagnozy i oceny psychologicznej. W trakcie pobytu pacjenci mają możliwość korzystania z psychoterapii indywidualnej, która pozwala na dokonanie zmian w sferze emocji, myśli i zachowań, a w rezultacie na lepsze funkcjonowanie. Dodatkowo w Oddziale prowadzone są zajęcia psychoedukacyjne – interaktywne spotkania odbywają się dwa razy w tygodniu. Zajęcia podzielone są na 16 bloków tematycznych, dzięki czemu każdy z pacjentów z pewnością znajdzie w nich coś interesującego dla siebie. Ponadto chorzy korzystać mogą z indywidualnie opracowanego treningu funkcji poznawczych. Wszystkie oddziaływania służyć mają poprawie stanu psychicznego oraz wzbudzeniu motywacji do współpracy we własnym leczeniu. W trakcie pobytu pracujemy nad samooceną naszych pacjentów, co ma kluczowe znaczenie dla zapobiegania nawrotom choroby. Jednym z naszych głównych celów jest aktywizacja chorych w podjęciu aktywności społecznej i zawodowej.

W oddziale prowadzone są również zajęcia z terapii zajęciowej:

 • terapia zajęciowa grupowa i indywidualna
 • wieczorki integracyjno – terapeutyczne
 • terapia zajęciowa: ludoterapia (zabawy tematyczne, zabawy i gry dydaktyczne), silwoterapia (oddziaływanie pięknem przyrody – terapia przez spacery, wieczorki taneczne, zabawy i gry zespołowe, obserwowanie rezultatów prac pacjentów, np. oglądanie dekoracji oddziału), ergoterapia – terapia przez pracę z wykonywaniem zajęć manualnych (wikliniarstwo, krawiectwo, dziewiarstwo, hafciarstwo, ogrodnictwo)
 • zdobnictwo i dekoratorstwo, dekoracje – okolicznościowe, świąteczne, np. stroiki Wielkanocne, Bożonarodzeniowe, wycinane ozdoby z papieru z okazji świąt i uroczystości, zdobienie różnych przedmiotów, np. ramek, butelek, puszek.
 • terapia ruchem – ćwiczenia ogólnie usprawniające, oddechowe, poranne, spacery na kijkach do nordic walking, gry i zabawy ruchowe
 • biblioterapia – poradnictwo biblioteczne, propozycje do samodzielnego czytania i rozmowa po przeczytaniu
 • filmoterapia – projekcja filmów i dyskusja po niej
 • relaksacja
 • ćwiczenia prostych umiejętności społecznych

Terapia zajęciowa ma na celu: usprawnianie fizyczne poprzez zajęcia ruchowe a następnie kontynuowane w odpowiednio dobrane czynności manualne oraz poprawę stanu psychicznego pacjentów. Osiągana jest w trakcie pracy/ czynności, która odwraca uwagę od problemu i schorzenia oraz usuwa lęk i rozmyślanie nad przyszłością i przeszłością. Praca działa uspokajająco i zmusza do skoncentrowania uwagi na konkretnej czynności i myśleniu o niej. Terapia zajęciowa rozwija poczucie potrzeby pracy, działa mobilizująco oraz uspokajająco.

 

Podczas pobytu w oddziale psychiatrycznym pacjent ma przeprowadzoną wielostronną diagnozę, na bazie której przygotowywany jest plan terapeutyczny.

Do zadań psychologa w oddziale należą:

diagnostyka psychologiczna:

 •  działania z zakresu diagnozy i oceny psychologicznej,
 •  badania dodatkowe -testy psychologiczne,

Opracowywanie planu terapeutycznego, w skład którego wchodzą:

 • terapia indywidualna i/lub grupowa, która pozwala na dokonanie zmian w sferze emocji, myśli i zachowań,  rezultacie na lepsze funkcjonowanie,
 • trening umiejętności społecznych w zakresie komunikacji, rozwiązywania problemów, radzenia sobie z emocjami,
 • treningi funkcji poznawczych,
 • psychoedukacja.

Interaktywne spotkania odbywają się dwa razy w tygodniu. W ramach zajęć przekazujemy informacje z zakresu podstawowej wiedzy dotyczącej tematyki kryzysu psychicznego, zaburzeń psychicznych, uzależnień, rozpoznawania pierwszych symptomów chorobowych. Omawiane są sposoby radzenia sobie ze stresem, wzmacniania samooceny, regulacji emocji, usprawniania komunikacji interpersonalnej.

Wszystkie oddziaływania służyć mają poprawie stanu psychicznego oraz wzbudzeniu motywacji do współpracy we własnym leczeniu.

Główne cele to:

 • aktywizacja chorych w podjęciu aktywności społecznej i zawodowej,
 •  budowanie prawdziwego wizerunku osób z doświadczeniem kryzysu psychotycznego, walka ze stygmatyzacją i stereotypami dotyczącymi osób chorujących psychicznie,
 • praca nad samooceną naszych pacjentów, co ma kluczowe znaczenie dla zapobiegania nawrotom choroby.

Integralną częścią działalności jest Poradnia Zdrowia Psychicznego. W ramach usług ambulatoryjnych psycholodzy realizują zadania kompleksowej diagnozy psychologiczno- społecznej z oceną funkcjonowania pacjenta. Przygotowuje się plan terapeutyczny, w którym zawarte są psychoedukacja, pomoc psychologiczna. Kolejne spotkania służą monitorowaniu i ewaluacji postępu terapii. W razie potrzeby elementy planu terapeutycznego mogą być korygowane. Częstość spotkań zależy od potrzeb i stanu zdrowia pacjenta.

Galeria zdjęć