Program Profilaktyka 40 PLUS JUŻ RUSZA!

Od 10.08.2022 r. 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ rozpoczyna realizację Programu Profilaktycznego 40+.

W każdą środę i piątek w godzinach 8:00-10:00 czekamy na Państwa
(budynek Przychodnia gabinet 153 -pierwsze piętro)

Jak zgłosić się na badanie?

Do programu pilotażowego kwalifikują się osoby, które m.in odpowiedzą na pytania ankietowe programu pilotażowego za pośrednictwem:

 • infolinii 22 735 39 53 – (w godzinach 8:00-18:00, koszt połączenia zgodny z taryfą operatora)
 • lub za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta.

Na podstawie ankiety zostaną ocenione czynniki ryzyka.

Świadczenia opieki zdrowotnej będą udzielane na podstawie skierowania w postaci elektronicznej wystawionego przez system.

»»» więcej informacji «««

UWAGA Weterani!

Informujemy, że 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu świadczy dodatkowe usługi w zakresie:

 • Ambulatoryjnej opieki specjalistycznej:
  – chirurgii ogólnej;
  – alergologii;
  – dermatologii i wenerologii;
  – gruźlicy i chorób płuc;
  – chorób zakaźnych;
  – gastroenterologii;
  – kardiologii;
  – otolaryngologii;
  – urologii;
  – ortopedii i traumatologii narządu ruchu.
 • Leczenia szpitalnego:
  – chirurgia ogólna;
  – choroby zakaźne;
  – choroby wewnętrzne;
  – otolaryngologia;
  – ortopedia i traumatologia narządu ruchu.
 • Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień:
  – świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych;
  – świadczenia psychiatryczne dla dorosłych.
 • Rehabilitacja lecznicza:
  – fizjoterapia ambulatoryjna;
  – lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna.

na potrzeby:

 • uprawnionych żołnierzy lub pracowników w związku z urazami i chorobami nabytymi podczas wykonywania zadań poza granicami państwa;
 • weteranów poszkodowanych w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa;
 • weteranów poszkodowanych, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%.

Dodatkowe świadczenia finansowane są ze środków publicznych, których dysponentem jest MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ.

UWAGA PACJENCI!

UWAGA PACJENCI!

Informujemy, że od 01.05.2022 r. 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ zatrudnił, dodatkowo trzech lekarzy do pracy w Przychodni, w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Zwiększyła się dostępność do świadczeń zdrowotnych. Pacjenci przyjmowani są na bieżąco bez zbędnego okresu oczekiwania.

Wśród zatrudnionych są lekarze z Ukrainy. W związku z tym pacjenci z Ukrainy mają zapewnioną swobodną komunikację w języku ojczystym.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług.

8 maja i 12 maja Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej

Z okazji Waszego Święta składam Wam serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia i radości w życiu zawodowym i osobistym. Jednocześnie wyrażam wielkie uznanie dla Waszej niełatwej pracy. Dzięki stwarzaniu przyjaznej atmosfery wokół pacjentów i ich rodzin łatwiej jest znosić ból i cierpienie jakie często towarzyszą chorobie. Jesteście kluczowymi członkami zespołu w działaniach na rzecz zdrowia i w przywracaniu zdrowia dla naszych pacjentów.

Dziękuję
Komendant Szpitala

Czas pracy Przychodni w dniu 02.05.2022 r.

CZYNNE W DNIU 2 MAJA:
– POZ – CZYNNY wg stałego harmonogramu
– PORADNIE SPECJALISTYCZNE CZYNNE W DNIU 02.05.2022 R ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM:
1. PORADNIA KARDIOLOGICZNA
2. PORADNIA PULMONOLOGICZNA
3. PORADNIA DERMATOLOGICZNA
4. PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO
5. PORADNIA OTOLARYNGOLOGICZNA

NIECZYNNE PORADNIE SPECJALISTYCZNE W DNIU 02.05.2022
1. PORADNIA OKULISTYCZNA
2. PORADNIA CHIRURGICZNA
3. PORADNIA ORTOPEDYCZNA
4. PORADNIA PSYCHOLOGICZNA
5. PORADNIA STOMATOLOGICZNA
6. PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA
7. PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA
8. PORADNIA UROLOGICZNA
9. PORADNIA CHORÓB ZAKAŹNYCH