Spotkanie edukacyjne Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Chorób Naczyń Mózgowych

W związku z realizacją Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Chorób Naczyń Mózgowych w dniu 13.07.2021 r. odbyło się kolejne spotkanie edukacyjne dla pacjentów. Zgodnie z wytycznymi, uczestnikami Programu mogą zostać osoby w okresie aktywności zawodowej (40- 65 lat). Temat spotkania poświęcony był profilaktyce chorób naczyń mózgowych. Podczas szkolenia można było skorzystać z pomiaru RR oraz glikemii przygodnej jak również wysłuchać prezentacji z zakresu profilaktyki chorób naczyń mózgowych. Podjęte działania edukacyjne mają charakter cykliczny, zmierzają do kształtowania właściwych postaw zdrowotnych.

Uroczyste wręczenie nagród ESO ANGELS

12 maja 2021 roku w 107 Szpitalu Wojskowym odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród ESO Angels. Nagroda została złożona na ręce dra Marcina Rogoziewicza oraz całego zespołu oddziału neurologicznego z pododdziałem udarowym. Gośćmi spotkania byli przedstawiciele Inicjatywy Angels: Konsultant Anna Kiełkowska oraz Kierownik Zespołu Angels w obrębie Wschodnim Mateusz Stolarczyk. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz miasta i powiatu, Burmistrz Maciej Żebrowski, Starosta Bogdan Wankiewicz wraz ze swoim Zastępcą Jolantą Wegner, Proboszcz Parafii Wojskowej w Wałczu pod wezwaniem Św. Franciszka z Asyżu, Ksiądz ppłk Witold Kurek, a także pracownicy poszczególnych jednostek szpitala. Najliczniejszą grupę stanowili pracownicy oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym, to dzięki ich ciężkiej pracy i oddaniu na rzecz pacjentów, uhonorowani zostali najwyższym – DIAMENTOWYM statusem nagrody ANGELS.

WAŁECKI PUNKT SZCZEPIEŃ POWSZECHNYCH JUŻ RUSZA!

Ze wspólnej inicjatywy Gminy i Miasta Wałcz, oraz Powiatu wałeckiego, z pomocą 107 Szpitala Wojskowego w Wałczu, w Wałeckim Centrum Kultury powstał PUNKT SZCZEPIEŃ POWSZECHNYCH. 4 Maja odbyła się konferencja prasowa, której tematem był nowo powstały punkt szczepień powszechnych. Uczestnikami konferencji był Starosta Wałecki Bogdan Wankiewicz, Wicestarosta Jolanta Wegner, Wójt Gminy Wałcz Jan Matuszewski, Burmistrz Miasta Wałcz Maciej Żebrowski oraz Komendant 107 Szpitala Wojskowego ppłk Michał Wawreszuk.

Oddział i poradnia okulistyczna zostają wstrzymane!

Uwaga pacjenci !

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ informuje, iż z uwagi na wygaśniecie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia z dniem 30 kwietnia 2021 roku, zaprzestaje działalności w zakresie świadczeń okulistycznych. Dotyczy to zarówno oddziału szpitalnego jak również poradni okulistycznej. O wznowieniu działalności poinformujemy w terminie późniejszym.

Ciągłość świadczeń zachowana będzie w zakresie porad okulistycznych na potrzeby medycyny pracy.

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kontrastu