Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) oraz ustawy z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, informujemy o możliwości skontaktowania się z naszym IOD.

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w szpitalu za pomocą adresu iod@107sw.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Katarzyna Doering