Dział Higieny

Dział Higieny

Dział Higieny Szpitalnej funkcjonuje jako komórka organizacyjna Szpitala. Zadaniem Działu jest zapewnienie właściwej organizacji w funkcjonowaniu Szpitala w zakresie całokształtu spraw związanych z utrzymaniem należytego stanu sanitarno-higienicznego Szpitala oraz w zakresie spraw organizacyjnych Pro-morte na optymalnym poziomie jakościowym, w tym m.in.:

Działania związane z utrzymaniem należytego stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń  dotyczące w szczególności:
a) utrzymania czystości pomieszczeń,
b) transportu wewnętrznego dotyczącego bielizny szpitalnej, zaopatrzenia w sprzęt i leki, odpadów,
c) dystrybucji posiłków,