Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego od 1 lipca 2023r.

Szanowni Pacjenci!

Rozporządzenie Ministra Zdrowia  o odwołaniu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego weszło w życie  16 czerwca 2023. Zakłada zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego od 1 lipca 2023 roku. 

Oznacza szereg zmian w istniejących przepisach i zasadach obowiązujących od początku pandemii.

I tak od 1 lipca 2023 roku:

  • zniesiony zostanie obowiązek zakrywania ust i nosa w przychodniach, poradniach i szpitalach
  • nie będzie możliwości przetwarzania danych osobowych związanych                     z COVID-19
  • zostanie przywrócony obowiązek wykonywanie badań wynikających z Kodeksu pracy (badania przed rozpoczęciem pracy i badania okresowe                – po odwołaniu stanu zagrożenia przewidziano 180 dni na wykonanie zawieszonych badań)
  • niektóre orzeczenia o niepełnosprawności, przedłużane automatycznie podczas pandemii, stracą ważność z końcem tego roku, a niektóre dopiero w 2024 roku
  • odwiedziny pacjentów zgodnie z Regulaminem organizacyjnym 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią ( §37, §39)

Wraz ze zniesieniem stanu zagrożenia epidemicznego tracą ważność przepisy umożliwiające przetwarzanie danych osobowych związanych z COVID-19 w Centrum e- zdrowie. Chodzi o dane:

  • osób podlegających obowiązkowej kwarantannie
  • osób podlegających izolacji w warunkach domowych,
  • osób, w stosunku do których podjęto decyzję o wykonaniu testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2,
  • osób zakażonych tym wirusem

 

Apelujemy do Państwa również  o rozwagę i wstrzymanie się od odwiedzin w przypadku występowania objawów infekcyjnych

 

Wałcz, 28.06.2023
Epidemiolog Szpitala dr Anna Doszyń