Wykaz telefonów

Wykaz telefonów

Aby wyszukać, naciśnij klawisze Ctrl+F i wpisz wyszukiwany tekst.

Telefony rejestracji do Przychodni

Podstawowa Opieka Zdrowotna:

Gabinety specjalistyczne:

Rejestracja dziecięca POZ:

67 258 24 42,

67 342 00 06

67 258 24 42

261 47 28 56

adres e-mail: przychodnia@107sw.pl

Teleporady

od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00 – 10:00 pod nr tel. 261 47 28 49

w godzinach 10:00 -12:00 pod nr tel. 261 47 24 22

Numer telefonu
Stanowisko / komórka organizacyjnaAdresy e-mail:
261 47 28 00komendantkomendant@107sw.pl
261 47 28 01z-ca komendanta 
261 47 28 09sekretariat/komendantsekretariat@107sw.pl
261 47 28 05główny księgowygl.ksiegowy@107sw.pl
261 47 28 32z-ca głównego księgowegozastepca.ksiegowy@107sw.pl
261 47 28 33przełożona pielęgniarekdryder@107sw.pl
261 47 28 44archiwumarchiwum@107sw.pl
261 47 30 00kasa (czynna w godz. 710 – 1400)kasa@107sw.pl
261 47 28 83epidemiologepidemiolog@107sw.pl
261 47 22 83pielęgniarka epidemiologicznapielegniarka.epidemiolog@107sw.pl
261 47 28 20kancelaria ogólnakancelaria@107sw.pl
261 47 24 79kierownik działu kadr i płackierownik.kadry@107sw.pl
261 47 28 23kadrykadry@107sw.pl
261 47 28 19dział informatykiit@107sw.pl
 inspektor ochrony danychiod@107sw.pl
261 47 30 01pełnomocnik d/s informacji niejawnych  
692 314 380pełnomocnik d/s Systemu Zarządzania Jakościąkostapowicz@107sw.pl
261 47 29 09specjalista d/s marketingumarketing@107sw.pl
669 007 920pełnomocnik Komendanta ds. Praw Pacjenta
pracownik socjalny
socjalny@107sw.pl
261 47 28 13inspektor BHPbhp@107sw.pl
 inspektor PPOŻppoz@107sw.pl
261 47 28 15zamówienia publicznezamowieniapubliczne@107sw.pl

izba przyjęć

261 47 28 10izba przyjęć – koordynatorizba-koordynator@107sw.pl
261 47 28 24izba przyjęć – sekretarkaizba.przyjec@107sw.pl
261 47 28 80izba przyjęćizba.przyjec@107sw.pl
261 47 29 89izba przyjęćizba.przyjec@107sw.pl

o.laryngologii

261 47 23 03ordynator 
261 47 28 97gabinet lekarski 
261 47 28 99dyżurka pielęgniarek 
261 47 23 13pielęgniarka oddziałowa 
261 47 23 21sekretarka medycznasekretarka-laryngologia@107sw.pl
261 47 23 14blok laryngologiczny 

o.ginekologiczno-położniczy

261 47 28 91ordynator 
261 47 28 92gabinet lekarski 
261 47 28 94pielęgniarka oddziałowaoddzialowa.ginekologia@107sw.pl
261 47 28 93patologia ciąży 
261 47 28 95dyżurka położnych – położnictwo 
261 47 24 30oddział noworodków – pielęgniarka 
261 47 24 31sekretarka medyczna 
261 47 24 98dyżurka położnych – ginekologiaginekologia@107sw.pl

o.chirurgii ogólnej

261 47 28 64ordynator 
261 47 28 65gabinet lekarski 
261 47 24 47pielęgniarka oddziałowa 
261 47 28 02sekretarka medycznachirurgia@107sw.pl
261 47 28 67dyżurka pielęgniarek 
261 47 28 66sala pooperacyjna chirurgii 

Centralna Sterylizatornia

261 47 30 22kierowniksterylizacja@107sw.pl
261 47 30 23strona brudna, segregacjasterylizacja@107sw.pl
261 47 30 24strona czystasterylizacja@107sw.pl

o.chirurgii urazowo-ortopedycznej

261 47 28 72ordynatorordynator.ortopedia@107sw.pl
261 47 28 72gabinet lekarski 
261 47 28 73dyżurka pielęgniarek 
261 47 28 68oddziałowaoddzialowa.ortopedia@107sw.pl
261 47 23 94sekretarka medycznaortopedia@107sw.pl

o.dziecięcy

261 47 29 05ordynatordzieciecy@107sw.pl
 oddziałowadzieciecy@107sw.pl
261 47 29 06gabinet lekarski 
261 47 29 07dyżurka pielęgniarek 

o.okulistyczny

261 47 28 81ordynator 
261 47 23 97sekretariatokulistyka@107sw.pl
261 47 28 82dyżurka pielęgniarek 
261 47 3041gabinet lekarski 
261 47 30 43blok operacyjny 
261 47 23 96ciemnia-gabinet diagnostyczny 
261 47 30 42ortoptyka 

o.wewnętrzny

261 47 28 51ordynator 
261 47 28 52gabinet lekarski 
261 47 28 53dyżurka pielęgniarek 
261 47 24 05pielęgniarka oddziałowa 
261 47 23 39pokój przyjęć
261 47 28 46pulmonolog 
261 47 28 25sekretarka medycznawewnetrzny@107sw.pl
261 47 23 77gabinet EKG – oddział 

o.psychiatrii

261 47 30 35ordynator 
261 47 28 79dyżurka pielęgniarek parter 
261 47 30 45dyżurka pielęgniarek – I piętro 
261 47 30 20dyżurka pielęgniarek – II piętro 
261 47 30 37 (tel./fax)sekretarka medyczna 
261 47 30 29 (tel./fax)pielęgniarka oddziałowapsychiatria@107sw.pl
261 47 28 78gabinet lekarski 
261 47 30 46gabinet psychologiczny 

o.zakaźny

261 47 29 11ordynator 
261 47 29 12dyżurka pielęgniarekzakazny@107sw.pl

oddział anestezjologii i intensywnej terapii

261 47 28 41ordynatorordynator.oit@107sw.pl
261 47 30 33pielęgniarka oddziałowaoddzialowa.oit@107sw.pl
261 47 30 21sekretarka medycznasekretarka.oit@107sw.pl
261 47 28 42
261 47 30 30
gabinet lekarskioit@107sw.pl
261 47 28 43dyżurka pielęgniarek 

rehabilitacja

261 47 28 16kierownik 
261 47 28 17rehabilitacjarehabilitacja@107sw.pl

laboratorium

261 47 28 76kierownik 
261 47 28 77laboratorium – szpitallaboratorium@107sw.pl
261 47 28 55serologia / laboratoriumserologia@107sw.pl
261 47 28 59Punkt pobrań / laboratorium 
261 47 30 47Pracownia bakteriologicznabakteriologia@107sw.pl
261 47 30 48Pracownia histopatologii 

RTG

261 47 29 18Kierownik 
261 47 29 16Technik Funkcyjnyrtg-technik@107sw.pl
261 47 28 37Rejestracja
(wyznaczanie terminów badań CT, MR, USG)
rtg@107sw.pl
261 47 29 14RTG – przychodniapozrtg@107sw.pl

blok operacyjny

261 47 28 40blok operacyjny – instrumentariuszki 
261 47 30 31anestezjolodzy 
261 47 30 25pielęgniarki anestezjologiczneblokoperacyjny@107sw.pl
261 47 30 26sala wybudzeń 

endoskopia

261 47 22 27endoskopia 

higiena szpitalna

261 47 28 22higiena szpitalnahigiena@107sw.pl

apteka zakładowa

261 47 28 61kierownikkierownik.apteka@107sw.pl
261 47 28 62aptekaapteka@107sw.pl
261 47 28 63aptekaapteka@107sw.pl

medycyna pracy / lekarz zakładowy

261 47 28 08gabinet lekarskimedycynapracy@107sw.pl

Przychodnia

Informacja o pracy Przychodni
67 258 2442rejestracja – POZ dorośliprzychodnia@107sw.pl
67 258 2442rejestracja – gabinety specjalistyczneprzychodnia@107sw.pl
261 47 28 56rejestracja dziecięca POZprzychodnia@107sw.pl
 

261 47 28 35

kierownik przychodni

kierownik.przychodnia@107sw.pl

261 47 28 49

pielęgniarki środowiskowe

srodowiskowa.poz@107sw.pl

261 47 24 39

gabinet lekarski POZ – gabinet nr 121

 

261 47 28 47

gabinet lekarski POZ – gabinet nr 120

 

261 47 29 10

poradnia urologiczna

 

261 47 28 89

gabinet lekarski POZ – gabinet nr 119

 

261 47 29 08

poradnia dziecięca POZ (dzieci chore, dzieci zdrowe)

dzieciecy.poz@107sw.pl

261 47 29 04

poradnia alergologiczna/ poradnia dermatologiczna

 

261 47 23 84

poradnia gastrologiczna

gastrologia.poz@107sw.pl

261 47 28 11

poradnia zdrowia psychicznego

 

261 47 24 14

poradnia chorób zakaźnych / endokrynologiczna

 

261 47 28 96

poradnia ginekologiczna

 

261 47 28 98

poradnia laryngologiczna

laryngologia.poz@107sw.pl

261 47 30 44

gabinet lekarski POZ – gabinet nr 154

 

261 47 28 58

poradnia okulistyczna

 

261 47 28 74

poradnia ortopedyczna

 

261 47 30 43

poradnia chirurgiczna

 

261 47 28 84

punkt szczepień – dzieci zdrowe

 

261 47 29 15

stomatologia zachowawcza

 

261 47 24 22

gabinet zabiegowy EKG  
261 47 24 18gabinet lekarski – dorośli 
669 009 039pracownia Holter, EKG, Poradnia kardiologiczna
261 47 30 49gabinet lekarski POZ– gabinet nr 106
261 47 28 18gabinet zabiegowy / pielęgniarka
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna
 

statystyka

261 47 28 34kierownikkierownik.statystyka@107sw.pl
261 47 28 34statystykastatystyka@107sw.pl
261 47 29 03statystyka – przychodniapoz.statystyka@107sw.pl

inne

261 47 28 03
661 379 445
kierownik działu sprzętu medycznego i wyposażania 
261 47 28 12
603 033 173
kierownik działu infrastruktury i zaopatrzenia 
261 47 28 12specjalista ds. budownictwa 
261 47 28 14dział zaopatrzeniazaopatrzenie@107sw.pl
261 47 30 51dział transportutransport@107sw.pl
261 47 28 06księgowośćksiegowosc@107sw.pl
261 47 28 04księgowość materiałowaksiegowosc.materialowa@107sw.pl
261 47 30 27specjalista ds. controllingukontroling@107sw.pl
261 47 28 90portierniaportiernia@107sw.pl
261 47 28 57magazyn mundurowy 
261 47 29 17magazyn pralniczypralnia@107sw.pl
261 47 29 01kuchniakuchnia@107sw.pl
261 47 30 03magazyn żywnościowymagazyn.zywnosciowy@107sw.pl
261 47 28 21magazyn gospodarczymagazyn.gospodarczy@107sw.pl
261 47 28 28dietetyczkadietetyk@107sw.pl
261 47 28 75sprzęt med. 
261 47 30 11prawnicyprawnicy@107sw.pl
261 47 30 34elektrycyelektryk@107sw.pl
261 47 30 51kierowcy karetektransport@107sw.pl
669 00 52 02prosektorium