Wykaz telefonów

Wykaz telefonów

Aby wyszukać, naciśnij klawisze Ctrl+F i wpisz wyszukiwany tekst.

Telefony rejestracji do Przychodni

Podstawowa Opieka Zdrowotna:

Gabinety specjalistyczne:

Rejestracja dziecięca POZ:

67 258 2442

67 258 2442

261 47 28 56

adres e-mail: przychodnia@107sw.pl

Teleporady

261 47 28 89
od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00 – 12:00

Rejestracja na szczepienia przeciwko COVID-19

669 006 105
od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00 – 13:00
adres e-mail: covid-szczepienia@107sw.pl

Numer telefonu
Stanowisko / komórka organizacyjna Adresy e-mail:
261 47 28 00 komendant komendant@107sw.pl
261 47 28 01 z-ca komendanta  
261 47 28 09 sekretariat/komendant sekretariat@107sw.pl
261 47 28 05 główny księgowy gl.ksiegowy@107sw.pl
261 47 28 32 z-ca głównego księgowego zastepca.ksiegowy@107sw.pl
261 47 28 33 przełożona pielęgniarek naczelna@107sw.pl
261 47 28 44 archiwum archiwum@107sw.pl
261 47 30 00 kasa (czynna w godz. 710 – 1400) kasa@107sw.pl
261 47 28 83 epidemiolog epidemiolog@107sw.pl
261 47 22 83 pielęgniarka epidemiologiczna pielegniarka.epidemiolog@107sw.pl
261 47 28 20 kancelaria ogólna kancelaria@107sw.pl
261 47 29 50 kierownik działu płac kierownik.place@107sw.pl
261 47 28 07 płace place@107sw.pl
261 47 24 79 kierownik działu kadr kierownik.kadry@107sw.pl
261 47 28 23 kadry kadry@107sw.pl
261 47 28 19 dział informatyki it@107sw.pl
  inspektor ochrony danych iod@107sw.pl
261 47 30 01 kancelaria tajna kancelaria.tajna@107sw.pl
261 47 30 02 pełnomocnik d/s Systemu Zarządzania Jakością szj@107sw.pl
730 208 777 marketing marketing@107sw.pl
669 007 920 pełnomocnik Komendanta ds. Praw Pacjenta
pracownik socjalny
socjalny@107sw.pl
261 47 28 13 inspektor BHP bhp@107sw.pl
  inspektor PPOŻ ppoz@107sw.pl
261 47 28 15 zamówienia publiczne zamowieniapubliczne@107sw.pl

izba przyjęć

261 47 28 10 izba przyjęć – koordynator izba-koordynator@107sw.pl
261 47 28 24 izba przyjęć – sekretarka izba.przyjec@107sw.pl
261 47 28 80 izba przyjęć izba.przyjec@107sw.pl
261 47 29 89 izba przyjęć izba.przyjec@107sw.pl

o.laryngologii

261 47 23 03 ordynator  
261 47 28 97 gabinet lekarski  
261 47 28 99 dyżurka pielęgniarek  
261 47 23 13 pielęgniarka oddziałowa laryngologia@107sw.pl
261 47 23 21 sekretarka medyczna sekretarka.laryngologia@107sw.pl
261 47 23 14 blok laryngologiczny  

o.ginekologiczno-położniczy

261 47 28 91 ordynator  
261 47 28 92 gabinet lekarski  
261 47 28 94 pielęgniarka oddziałowa oddzialowa.ginekologia@107sw.pl
261 47 28 93 patologia ciąży  
261 47 28 95 dyżurka położnych – położnictwo  
261 47 24 30 oddział noworodków – pielęgniarka  
261 47 24 31 sekretarka medyczna  
261 47 24 98 dyżurka położnych – ginekologia ginekologia@107sw.pl

o.chirurgii ogólnej

261 47 28 64 ordynator  
261 47 28 65 gabinet lekarski  
261 47 24 47 pielęgniarka oddziałowa  
261 47 28 02 sekretarka medyczna chirurgia@107sw.pl
261 47 28 67 dyżurka pielęgniarek  
261 47 28 66 sala pooperacyjna chirurgii  

Centralna Sterylizatornia

261 47 30 22 kierownik sterylizacja@107sw.pl
261 47 30 23 strona brudna, segregacja sterylizacja@107sw.pl
261 47 30 24 strona czysta sterylizacja@107sw.pl

o.chirurgii urazowo-ortopedycznej

261 47 28 72 ordynator ordynator.ortopedia@107sw.pl
261 47 28 72 gabinet lekarski  
261 47 28 73 dyżurka pielęgniarek  
261 47 28 68 oddziałowa oddzialowa.ortopedia@107sw.pl
261 47 23 94 sekretarka medyczna ortopedia@107sw.pl

o.dziecięcy

261 47 29 05 ordynator dzieciecy@107sw.pl
  oddziałowa dzieciecy@107sw.pl
261 47 29 06 gabinet lekarski  
261 47 29 07 dyżurka pielęgniarek  

o.okulistyczny

261 47 28 81 ordynator  
261 47 23 97 sekretariat okulistyka@107sw.pl
261 47 28 82 dyżurka pielęgniarek  
261 47 3041 gabinet lekarski  
261 47 30 43 blok operacyjny  
261 47 23 96 ciemnia-gabinet diagnostyczny  
261 47 30 42 ortoptyka  

o.wewnętrzny

261 47 24 19 ordynator  
261 47 24 19 gabinet lekarski  
261 47 28 88 dyżurka pielęgniarek  
261 47 24 05 pielęgniarka oddziałowa  
261 47 28 48 kardiolog  
261 47 28 46 pulmonolog  
261 47 28 45 sekretarka medyczna wewnetrzny@107sw.pl
261 47 23 77 gabinet EKG – oddział  

o.psychiatrii

261 47 30 35 ordynator  
261 47 28 79 dyżurka pielęgniarek parter  
261 47 30 45 dyżurka pielęgniarek – I piętro  
261 47 30 20 dyżurka pielęgniarek – II piętro  
261 47 30 37 (tel./fax) sekretarka medyczna  
261 47 30 29 (tel./fax) pielęgniarka oddziałowa psychiatria@107sw.pl
261 47 28 78 gabinet lekarski  
261 47 30 46 gabinet psychologiczny  

o.zakaźny

261 47 29 11 ordynator  
261 47 29 12 dyżurka pielęgniarek zakazny@107sw.pl

oddział anestezjologii i intensywnej terapii

261 47 28 41 ordynator ordynator.oit@107sw.pl
261 47 30 33 pielęgniarka oddziałowa oddzialowa.oit@107sw.pl
261 47 30 21 sekretarka medyczna sekretarka.oit@107sw.pl
261 47 28 42
261 47 30 30
gabinet lekarski oit@107sw.pl
261 47 28 43 dyżurka pielęgniarek  

rehabilitacja

261 47 28 16 kierownik  
261 47 28 17
697 382 274
rehabilitacja rehabilitacja@107sw.pl

laboratorium

261 47 28 76 kierownik  
261 47 28 77 laboratorium – szpital laboratorium@107sw.pl
261 47 28 55 serologia / laboratorium serologia@107sw.pl
261 47 28 59 Punkt pobrań / laboratorium  
261 47 30 47 Pracownia bakteriologiczna bakteriologia@107sw.pl
261 47 30 48 Pracownia histopatologii  

RTG

261 47 29 18 Kierownik  
261 47 29 16 Technik Funkcyjny rtg-technik@107sw.pl
261 47 28 37 Rejestracja
(wyznaczanie terminów badań CT, MR, USG)
rtg@107sw.pl
261 47 29 14 RTG – przychodnia pozrtg@107sw.pl

blok operacyjny

261 47 28 40 blok operacyjny – instrumentariuszki  
261 47 30 31 anestezjolodzy  
261 47 30 25 pielęgniarki anestezjologiczne blokoperacyjny@107sw.pl
261 47 30 26 sala wybudzeń  

endoskopia

261 47 22 27 endoskopia  

higiena szpitalna

261 47 28 22 higiena szpitalna higiena@107sw.pl

apteka zakładowa

261 47 28 61 kierownik kierownik.apteka@107sw.pl
261 47 28 62 apteka apteka@107sw.pl
261 47 28 63 apteka apteka@107sw.pl

Medycyna pracy / lekarz zakładowy

261 47 28 08 gabinet lekarski medycynapracy@107sw.pl

Przychodnia

Informacja o pracy Przychodni
67 258 2442 rejestracja – POZ dorośli przychodnia@107sw.pl
67 258 2442 rejestracja – gabinety specjalistyczne przychodnia@107sw.pl
261 47 28 56 rejestracja dziecięca POZ przychodnia@107sw.pl
 

261 47 28 35

kierownik przychodni

kierownik.przychodnia@107sw.pl

261 47 28 49

pielęgniarki środowiskowe

srodowiskowa.poz@107sw.pl

261 47 24 39

gabinet lekarski POZ – gabinet nr 121

 

261 47 28 47

gabinet lekarski POZ – gabinet nr 120

 

261 47 29 10

poradnia urologiczna

 

261 47 28 89

gabinet lekarski POZ – gabinet nr 119

 

261 47 29 08

poradnia dziecięca POZ (dzieci chore, dzieci zdrowe)

dzieciecy.poz@107sw.pl

261 47 29 04

poradnia alergologiczna/ poradnia dermatologiczna

 

261 47 23 84

poradnia gastrologiczna

gastrologia.poz@107sw.pl

261 47 28 11

poradnia zdrowia psychicznego

 

261 47 24 14

poradnia chorób zakaźnych / endokrynologiczna

 

261 47 28 96

poradnia ginekologiczna

 

261 47 28 98

poradnia laryngologiczna

laryngologia.poz@107sw.pl

261 47 30 44

gabinet lekarski POZ – gabinet nr 154

 

261 47 28 58

poradnia okulistyczna

 

261 47 28 74

poradnia ortopedyczna

 

261 47 30 43

poradnia chirurgiczna

 

261 47 28 84

punkt szczepień – dzieci zdrowe

 

261 47 29 15

stomatologia zachowawcza

 

261 47 24 22

gabinet zabiegowy EKG

 
261 47 24 18 gabinet lekarski – dorośli  
261 47 28 18 gabinet zabiegowy / pielęgniarka
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna
 

statystyka

261 47 28 34 kierownik kierownik.statystyka@107sw.pl
261 47 28 34 statystyka statystyka@107sw.pl
261 47 29 03 statystyka – przychodnia poz.statystyka@107sw.pl

inne

261 47 28 03
661 379 445
kierownik działu sprzętu medycznego i wyposażania  
261 47 28 12
603 033 173
kierownik działu infrastruktury i zaopatrzenia  
261 47 28 12 specjalista ds. budownictwa  
261 47 28 14 dział zaopatrzenia zaopatrzenie@107sw.pl
261 47 30 51 dział transportu transport@107sw.pl
261 47 28 06 księgowość ksiegowosc@107sw.pl
261 47 28 04 księgowość materiałowa ksiegowosc.materialowa@107sw.pl
261 47 30 27 specjalista ds. controllingu kontroling@107sw.pl
261 47 28 90 portiernia portiernia@107sw.pl
261 47 28 57 magazyn mundurowy  
261 47 29 17 magazyn pralniczy pralnia@107sw.pl
261 47 29 01 kuchnia kuchnia@107sw.pl
261 47 30 03 magazyn żywnościowy magazyn.zywnosciowy@107sw.pl
261 47 28 21 magazyn gospodarczy magazyn.gospodarczy@107sw.pl
261 47 28 28 dietetyczka dietetyk@107sw.pl
261 47 28 75 sprzęt med.  
261 47 30 11 prawnicy prawnicy@107sw.pl
261 47 30 34 elektrycy elektryk@107sw.pl
261 47 30 51 kierowcy karetek transport@107sw.pl
669 00 52 02 prosektorium