Komenda

Komenda

płk mgr farm. Michał WAWRESZUK

Komendant 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ


lek. Paweł Romanowski – spec. ch. wewn. endokrynolog

CZ. P.O. Zastępca Komendanta ds. Lecznictwa


mgr Dorota Ryder

P.O. Naczelna Pielęgniarka 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ