Komenda

Komenda


lek. Paweł Romanowski – spec. ch. wewn. endokrynolog

P.O. Dyrektor 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ


mgr Dorota Ryder

P.O. Naczelna Pielęgniarka 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ