Pełnomocnik ds. praw pacjenta

Pełnomocnik ds. praw pacjenta

Pełnomocnik ds. Praw Pacjentów

Ewelina Piotrowska

tel. 261 47 30 11

 e-mail: epiotrowska@107sw.pl

Przyjmowanie skarg i wniosków przez Pełnomocnika ds. Praw Pacjentów odbywa się w każdą środę w godzinach od 8.00 – 14.35 w pomieszczeniu nr 113.