Parking i opłaty

Parking i opłaty

Szpital posiada parkingi płatne: ogólnodostępny niestrzeżony oraz miejsca do parkowania
na terenie szpitala położone przy ulicy Kołobrzeskiej 44 w Wałczu.

Parking ogólnodostępny – płatności:
0,5 godz. Nieodpłatnie
Każda następna godzina 1 zł.
Powyżej 10 godzin opłata dobowa 10 zł.

Parking Szpital- płatności:
0,5 godz. Nieodpłatnie
Każda następna godzina 5 zł.

• Informacje dodatkowe
– Kara za zgubienie biletu do kasy na każdym parkingu – 5 zł.

Możliwość bezpłatnego wjazdu na teren szpitala posiadają:

  • osoby niepełnosprawne lub placówki posiadające ważną kartę parkingową
   zgodną z wzorem określonym rozporządzeniem MPiPS z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1438,
  • osoby o widocznej dysfunkcji narządu ruchu,
  • pacjenci wymagający pilnej pomocy lekarskiej,
  • pojazdy transportu sanitarnego,
  • pojazdy Policji, Straży Pożarnej, Żandarmerii Wojskowej, Straży Więziennej, Straży Miejskiej i Gminnej i innych służb wjeżdżających na teren szpitala w związku z wykonywaniem czynności służbowych,
  • pojazdy zaopatrzenia Szpitala,
  • karawany pogrzebowe,
  • użytkownicy pojazdów korzystający z zaproszenia lub za zgodą Dyrektora Szpitala,
  • pracownicy Szpitala.