Dotacje ze środków UE

logo_infra

Dotacje Unijne także dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią – SPZOZ w Wałczu

W dniu 31.03.2010 r. w siedzibie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie została podpisana umowa pomiędzy Dyrektorem CSIOZ Panem Leszkiem Sikorskim a Dyrektorem 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią – SPZOZ w Wałczu Panem Januszem Napiórkowskim.

Umowa reguluje zasady dofinansowania i realizacji projektu „Poprawa jakości i dostępności badań diagnostycznych oferowanych przez 107 Szpital Wojskowy w Wałczu poprzez zakup specjalistycznej aparatury medycznej” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, priorytetu XII – Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, działania 12.2 – Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym.

Przewidywana wartość projektu wynosi 5.405.497,80.

Na realizację tego projektu uzyskaliśmy dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 85% – tj. 4.594.673,13 zł.

W ramach projektu zostanie zakupiony wysokospecjalistyczny sprzęt do diagnostyki oraz ratowania życia :

1. Tomograf komputerowy,

2. Aparat RTG do fluoroskopii

3. Aparat USG

4. 3 respiratory

5. 3 aparaty do znieczulania

podpisanie_umowy
Podpisanie umowy : od lewej Janusz Napiórkowski – Dyrektor Szpitala , Leszek Sikorski – Dyrektor CSIOZ

  podpisanie_umowy2

Przewidujemy, że procedury związane z zakupem ww. sprzętu zostaną zakończone w miesiącach letnich a najpóźniej od września zakupiony sprzęt będzie służył pacjentom.

Zakupiona aparatura medyczna poprawi w znacznym stopniu jakość diagnostyki obrazowej oferowanej przez nasz szpital, jak również poprawi bezpieczeństwo pacjentów operowanych i znajdujących się w stanie zagrożenia życia.