Pododdział Neonatologiczny

Pododdział Neonatologiczny

Kontakt

Pielęgniarka oddziałowa: 261 47 24 30
Dyżurka położnych: 261 47 28 95
Pielęgniarka oddziałowa: 261 47 28 94

Dokumenty dla pacjenta

Kadra oddziału

Ordynator: Paweł Gołębiewski – specjalista położnictwa ginekologii
Pielęgniarka oddziałowa: Edyta Chudzyńska – mgr położnictwa
Lekarze: lek. Alina Sokołowska – spec. neonatolog
3 pielęgniarki
4 położne

Zespół podlega ustawicznemu podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.

Wszyscy członkowie zespołu posiadają:

 • Kurs Ratownictwa medycznego „Zabiegi ratujące życie u dzieci” z certyfikatem PALS – Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego (American Heart Association).
 • Kurs szczepień noworodków (BCG, p/WZW-B)

W roku 2011 personel aktualizował wiedzę biorąc udział w:

 • szkoleniach w zakresie badania słuchu u noworodków (WOŚP Warszawa),
 • warsztatach laktacyjnych (PUM Szczecin),
 • warsztatach: opieka nad noworodkiem w stanie zagrożenia życia, opieka nad noworodkiem w okresie adaptacyjnym, pielęgnacja skóry noworodka.

W roku 2012 poszerzaliśmy swoją wiedzę uczestnicząc w:

 • konferencji Stany naglące u  noworodka (Ciechocinek),
 • spotkaniu warsztatowo – szkoleniowym: Najnowsze wytyczne karmienia naturalnego (Szczecin),
 • warsztatach: Ocena badania słuchu u noworodka (Warszaw),
 • kursie resuscytacji krążeniowo- oddechowej noworodka NLS (Poznań).

W roku 2013 personel odbył następujące szkolenia:

 • Problemy laktacyjne w codziennej praktyce pielęgniarki i położnej na oddziale noworodkowym (Warszawa),
 • Wokół noworodka – Standard opieki okołoporodowej (Koszalin).

W roku 2014 personel odbył następujące szkolenia:

 • Procedury i emocje – profesjonalna relacja położnej – Bydgoszcz,
 • Bezpieczna ciąża – Poznań.

Personel oddziału noworodkowego w roku 2011 i 2013 brał czynny udział w akcji WSPÓLNIE PRZECIW BIAŁACZCE (DKMS Polska) poszukując potencjalnych dawców szpiku kostnego tzw bliźniaków genetycznych. Oba przedsięwzięcia pod kierownictwem dr Iwony Kielan-Gumnej

W roku 2015 personel odbył następujące szkolenia:

 • Kurs resuscytacji krążeniowo-oddechowej u noworodka (Poznań)

W roku 2016 personel odbył następujące szkolenia:

 • kurs specjalistyczny leczenie ran dla położnych,
 • kurs specjalistyczny RKO noworodka – Szczecin,
 • kurs specjalistyczny Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji – Szczecin,
 • kurs specjalistyczny wywiad i badanie fizykalne,
 • kurs specjalistyczny Ordynowanie leków i wypisywanie recept.

W roku 2017 personel odbył następujące szkolenia:

 • kurs specjalistyczny Edukator w cukrzycy,
 • kurs specjalistyczny wywiad i badanie fizykalne,
 • kurs specjalistyczny RKO noworodka,
 • kurs specjalistyczny Szczepienia noworodka dla położnych- Szczecin,
 • kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo operacyjne – Szczecin.

W roku 2018 personel odbył następujące szkolenia:

 • kurs specjalistyczny wywiad i badanie fizykalne,
 • kurs specjalistyczny RKO noworodka,
 • kurs specjalistyczny leczenie ran dla położnych,
 • rola edukacji okołoporodowej – kurs,
 • szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego.

Zakres działalności

Praca na oddziale odbywa się w systemie rooming-in zapewniającym mamie stały kontakt z dzieckiem co wpływa pozytywnie na rozwój noworodka i umacniania wzajemną więź. Możliwość przebywania razem z dzieckiem to możliwość uczestnictwa w zabiegach pielęgnacyjnych. Pielęgnacja skóry noworodka, pielęgnacja kikuta pępowinowego czy kąpiel noworodka odbywają się według  najnowszych, oficjalnych wytycznych.

Proponujemy pomoc i wsparcie w karmieniu piersią, objaśnimy zasady, pokażemy dogodne pozycje i techniki karmienia.

Diagnozowanie i leczenie:

 • opieka i pielęgnacja noworodka z porodu fizjologicznego,
 • opieka i pielęgnacja noworodka z porodu zabiegowego,
 • noworodek z urazem okołoporodowym,
 • noworodek z zespołem zaburzeń oddychania,
 • reanimacja i resuscytacja noworodka na sali porodowej i w oddziale,
 • diagnostyka żółtaczek okresu noworodkowego,
 • diagnostyka noworodka z wadą serca,
 • zabiegi pielęgnacyjne stosowane w niedrożności kanalika łzowego,
 • opieka nad noworodkiem pozostawionym w oddziale,
 • wykonanie testów przesiewowych w kierunku chorób metabolicznych,
 • wykonanie badania słuchu noworodka metodą otoemisji akustycznej,
 • możliwość wykonania badania rtg i usg,
 • możliwość wykonania konsultacji: okulistycznej, ortopedycznej, chirurgicznej, kardiologicznej, neurologicznej.

Oddział noworodkowy dysponuje specjalistycznym sprzętem gwarantującym bezpieczeństwo podczas pobytu i leczenia.

Ośrodki wyższych referencji z którymi współpracujemy:

Jeśli chcesz zadać pytanie, przejdź na podstronę: Zadaj pytanie

Poznaj także odpowiedzi na dotychczas zadane pytania: pytania i odpowiedzi

Zachęcamy do obejrzenia filmu “od poczęcia do narodzin”!

Galeria zdjęć