Zakład Rehabilitacji

Zakład Rehabilitacji

Zakład Rehabilitacji:

Godziny otwarcia od poniedziałku do piątku: 07:00 – 19:00
Telefon do zakładu
261 47 28 17
Adres e-mail rehabilitacja@107sw.pl
Rejestracja kart zabiegowych osobiście, pok. nr 1 Poniedziałek 08:00-13:00
Wtorek 08:00 – 13:00
Środa 08:00 – 13:00
Czwartek 14:00 – 18:00
Piątek 08:00 – 13:00

Poradnia Rehabilitacyjna:

Godziny otwarcia poradni: wtorek 09:00 – 13:00
czwartek 14:00 – 18:00
Tel. do porad 261 47 28 17
Rejestracja osobiście w rejestracji specjalistycznej lub tel.
67 258 24 42

Zakład Rehabilitacji  udziela świadczeń z zakresu: rehabilitacja ambulatoryjna, szpitalna i rehabilitacja w warunkach domowych.

Zakład Rehabilitacji Ambulatoryjnej jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00-19.00

W Poradni Rehabilitacyjnej przyjmuje lekarz specjalista Rehabilitacji Medycznej – neurolog lek.med.Robert Narzyński

Rejestracja do lekarza
– można dokonać osobiście lub telefonicznie dzwoniąc pod nr telefonu: 67 2582442. Rejestracja mieści się w  PRZYCHODNI -rejestracja specjalistyczna

Ważne Informacje dla Pacjenta:

Korzystając z zabiegów w naszej placówce nie wolno w tym samym czasie korzystać z zabiegów refundowanych przez NFZ w innym ośrodku.

Nie zgłoszenie się na zabiegi przez 2 dni powoduje skreślenie Pacjenta z cyklu zabiegowego.

Przeplanowanie zabiegów jest możliwe jedynie w sytuacjach wyjątkowych (choroba- zaświadczenie lekarskie), po uprzednim zgłoszeniu tego faktu np. telefonicznie pod nr telefonu: 261 47 28 17

Po zaplanowaniu rehabilitacji Pacjent uzyskuje informacje o odpowiednim przygotowaniu się do zabiegów i zgłasza się w wyznaczonym terminie i określonej godzinie.

Uprzejmie prosimy nie przynosić do zakładu rzeczy wartościowych.

Pacjenci zobowiązani są do przestrzegania czystości i higieny osobistej. Okolice ciała poddawane zabiegom powinny być czyste i odtłuszczone.

Godziny zabiegów i porady lekarskiej są orientacyjnymi dla lekarza i terapeutów.

Na zabiegi należy zabrać ze sobą :

 • Ręcznik kąpielowy
 • strój do ćwiczeń
 • 2 lub 4 ściereczki gąbczaste ( można kupić w każdym Markecie )
 • leki (żel )
 • kompresy gazowe

W skład Zakładu Rehabilitacji Leczniczej wchodzi Poradnia Rehabilitacyjna oraz trzy działy zabiegowe:

 • Fizykoterapia
  • ciepło i zimno
  • światło
  • ultradźwięki
  • pola magnetyczne
  • wodę w postaci kąpieli

Fizykoterapia– do wykorzystania są następujące zabiegi:

 • elektroterapia
  • diadynamik,
  • jonoforeza
  • galwanizacja
  • prądy interferencyjne
  • stymulacja
  • tonoliza
  • tens
 • magnetoterapia
 • laseroterapia
 • pole magnetyczne wysokiej częstotliwości
 • pole magnetyczne niskiej częstotliwości
 • ultradźwięki
 • lampy sollux
 • bioptron
 • fango

Masaż

Masażem nazywamy oddziaływanie bodźcami mechanicznymi na tkanki organizmu, przy biernym zachowaniu masowanego. Znajduje on zastosowanie w profilaktyce, leczeniu i rehabilitacji chorób. Masaż jest jedną z dziedzin fizjoterapii.

W jakich przypadkach stosuje się fizykoterapię ?

Fizykoterapię można stosować jako leczenie uzupełniające lub jako podstawową formę leczenia. Można ją stosować kiedy zawiodły inne formy leczenia a istnieją wskazania do leczenia fizykoterapią. Można ją łączyć z farmakoterapią. Czasami skutki uboczne działania leku wymuszają zaprzestanie jego stosowania np.: niektóre leki o działaniu p. bólowym i p. zapalnym, stosowane w leczeniu chorób narządu ruchu, szczególnie o charakterze przewlekłym, mogą podrażniać przewód pokarmowy, zwłaszcza u osób chorych na chorobę wrzodową. Pomocne wtedy mogą być zabiegi z zakresu fizykoterapii o działaniu p. bólowym i p. zapalnym. Fizykoterapia prawie nie powoduje skutków ubocznych. Fizykoterapię stosuje się również jako postępowanie przygotowujące do stosowania innych metod fizjoterapii lub osteopatii np.: rozgrzanie tkanek przed masażem, lub krioterapia (stosowanie zimna) przed ćwiczeniami czyli kinezyterapią.

Idę na zabiegi pierwszy raz. Czego mogę się spodziewać ?

Niektóre zabiegi fizykalne nie wymagają specjalnego przygotowania. Np.: pole magnetyczne niskiej częstotliwości można wykonywać “przez ubranie”. Inne zabiegi jak laseroterapia czy jonoforeza wymagają odsłonięcia do gołej skóry okolicy, której dotyczy zabieg. Niektóre bodźce fizykalne nie drażnią receptorów czuciowych rozmieszczonych na naszej skórze. Wykonywanie zabiegów z wykorzystaniem takich bodźców nie wiąże się z żadnymi odczuciami np.: pole magnetyczne. Inne bodźce takie jak prąd elektryczny podrażniają zakończenia nerwów czuciowych. Może to być odbierane jako mrowienie lub szczypanie. Bardzo silne odczucia, takie jak pieczenie czy ból, podczas wykonywania zabiegów, są nieprawidłowe i należy je bezzwłocznie sygnalizować. Po zabiegach silnie rozgrzewających należy, szczególnie w chłodne dni, odczekać przed wyjściem kilkanaście minut na częściowe ustąpienie odczynu po zabiegu. Zabiegi z zakresu elektroterapii powodują powstanie odczynu w postaci zaczerwienienia w miejscu, w którym do skóry przyłożona była elektroda. Jest to zjawisko prawidłowe.

Kinezyterapia

Jesteśmy w posiadaniu dwóch sal gimnastycznych na których odbywają się zajęcia gimnastyki indywidualnej z wykorzystaniem przyborów i przyrządów takich jak piłki, materace, drabinki, rotory, wyciągi i obciążenia, dostosowane do schorzenia Pacjenta.

Wszystkie zabiegi wykonywane są przez wykształconych i przygotowanych do pracy z chorymi fizjoterapeutów.

Zakład nasz posiada od wielu lat umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na wykonywanie świadczeń rehabilitacji ambulatoryjnej

Obecnie kinezyterapię dzieli się na:

 • miejscową, w której wszystkie oddziaływania dotyczą bezpośrednio narządu zmienionego chorobowo, a ich dobór zależy od stanu funkcjonalnego i zamierzonego celu
 • ćwiczenia bierne
 • ćwiczenia czynno-bierne
 • ćwiczenia samowspomagane
 • ćwiczenia czynne w odciążeniu
 • ćwiczenia czynne
 • ćwiczenia z oporem
 • ćwiczenia prowadzone
 • redresje (usuwanie przykurczów stawowych)
 • wyciągi
 • ćwiczenia synergistyczne
 • ćwiczenia oddechowe
 • ćwiczenia relaksacyjne
 • pionizacja i nauka chodzenia
 • ogólną – ćwiczenia nie objętych chorobą części ciała
 • sport inwalidów
 • PNF

Kiedy stosuje się kinezyterapię ?

Kinezyterapia najczęściej stosowana jest w schorzeniach i dysfunkcjach narządu ruchu, w zespołach bólowych kręgosłupa, po udarach mózgu, po zawale serca, w niektórych chorobach układu oddechowego, w chorobach reumatoidalnych, po zabiegach operacyjnych w jamie brzusznej, przed porodem. Kinezyterapia może być stosowana jako podstawowa i jedyna forma leczenia (np.: w zachowawczym leczeniu wad postawy) lub jeżeli choroba wymaga leczenia operacyjnego, może być prowadzona zarówno w okresie przedoperacyjnym jak i po zabiegu. W większości, nawet drobnych urazów narządu ruchu, w których kinezyterapia nie jest podstawową formą leczenia, powinno się ją zastosować po zakończeniu leczenia podstawowego lub równolegle z nim. Kinezyterapię często łączy się z innymi formami leczenia w tym metodami fizjoterapii w celu zwiększenia efektu terapeutycznego.

Jaka może być reakcja organizmu na kinezyterapię ?

Efekt zależy od doboru ćwiczeń. Najczęściej jest to grupa reakcji. Oto niektóre z nich: zwiększenie siły mięśniowej, poprawa zakresu ruchu, zmniejszenie podwyższonego napięcia mięśni, podwyższenie poziomu endorfin (dzięki tym reakcjom uzyskuje się zmniejszenie dolegliwości bólowych), poprawa wydolności krążeniowo – oddechowej, zwiększenie wydzielania mazi stawowej, podwyższenie lub obniżenie ciśnienia krwi, nasilenie procesów przemiany materii, usprawnienie działania narządów układów trawienia i wydalania, hamowanie odruchów patologicznych.

W jakim celu stosuje się kinezyterapię ?

Stosowanie kinezyterapii umożliwia uzyskanie maksymalnej poprawy utraconej funkcji, ułatwia wystąpienie procesów kompensacji, zabezpiecza przed wykształceniem nieprawidłowych stereotypów ruchowych (np.: zespoły bólowe kręgosłupa) lub przywraca już utracone (np.: kontrola nerwowo-mięśniowa), przeciwdziałania wtórnym zmianom w układzie kostno mięśniowym w postaci ograniczeń ruchu, zapobiega powikłaniom w układzie krążenia i oddychania które mogą wynikać z długiego unieruchomienia.

Hydroterapia – dział fizjoterapii, inaczej wodolecznictwo

Metoda leczenia bodźcowego polegająca na zewnętrznym stosowaniu wody o różnych postaciach: ciekłej, stałej lub gazowej. Podstawę leczniczego działania stanowi odpowiednia temperatura lub ciśnienie wody użytej odpowiednio do danej terapii.

Wykonujemy zabiegi masażu wirowego kończyn górnych i dolnych, masażu podwodnego, masażu wibracyjnego oraz masażu pneumatycznego.

Galeria zdjęć oddziału: