Zakażenia 2006

ANALIZA WYNIKÓW REJESTRACJI ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH ZA OKRES 01.01.2006 – 31.12.2006r

Analizę przeprowadzono w oparciu o 9773 karty zarejestrowane w sposób bierny (oddziały terapii zachowawczej) i czynny (oddziały zabiegowe). W badanym okresie zgłoszono 90 przypadków zakażeń szpitalnych(0,9% hospitalizacji), 1618 zakażeń pozaszpitalnych (16,9%).

Średni czas pobytu pacjenta to 12 dni, natomiast średni czas leczenia w przypadku zakażenia szpitalnego – 22 dni, z zakażeniem pozaszpitalnym 8 dni, bez zakażenia 8 dni.

Wśród 90 zakażeń szpitalnych dominowały zakażenia ran operacyjnych – 30 tj.33,3%, 18 zakażeń dróg moczowych (20%), 18 zapaleń płuc (20%) oraz 14 zakażeń jamy nosowo-gardłowej(15,6%).

Zakażenie rany pooperacyjnej występowało u 1,2% operowanych.

Rozpoznanie zakażenia szpitalnego opierało się w 89 przypadkach(98%) na badaniu klinicznym potwierdzonym w 49 przypadkach (54,4%) przez badanie mikrobiologiczne.

Wśród czynników etiologicznych zakażeń szpitalnych najczęściej występował:

Enterococcus sp.- 38,3%, Pseudomonas aeruginosa – 25,6%, Escherichia coli – 11,1%, Acinetobacter sp. – 8,3%.

Generalnie w hodowanych drobnoustrojach stwierdza się bardzo dużą wrażliwość na antybiotyki markerowe.

Wielooporne szczepy bakteryjne ( MRSA, Enterobacteriaceae ESBL+) izolowane były sporadycznie u pacjentów przy przyjęciu do szpitala ( głównie z innych ośrodków).

Porównanie danych biernej i czynnej rejestracji z poprzednich lat wykazuje systematyczny spadek ilości zakażeń szpitalnych, z jednoczesnym zwiększeniem udziału zakażenia miejsca operowanego.

POLITYKA ANTYBIOTYKOWA

SPRAWOZDANIE KOMITETU TERAPEUTYCZNEGO

Wydatki na antybiotyki stanowiły ok.13,5 % budżetu szpitala na leki. Jak w latach poprzednich najczęściej stosowanym antybiotykiem był Biofuroksym (cefalosporyna II generacji) oraz Amoksiklav ( amoksycylina + kw. Klawulanowy).

W 2006 r. aktualizowano receptariusz szpitala. Ocena wrażliwości szczepów bakteryjnych występujących u pacjentów wskazała rekomendacje antybiotykoterapii w szpitalu: antybiotyki do terapii empirycznej, antybiotyki pierwszego i drugiego rzutu. Antybiotykowa profilaktyka okołooperacyjna była stosowana według zasad ustalonych w standardowej procedurze.. Antybiotykiem stosowanym była cefazolina. Lek ten nie był używany w celach leczniczych.

Przeprowadzono szkolenie dla wyższego personelu medycznego z sepsy (prof. W. Gaszyński – Uniwersytet Medyczny w Łodzi), zakażeń zakładowych i racjonalnej polityki antybiotykowej (dr P.Grzesiewski – Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie).

Wyk:A.D.(tel.067 2502883), epidemiolog(at)107sw.mil.pl