Oddział Chorób Zakaźnych

Oddział Chorób Zakaźnych

Kontakt

Sekretarka medyczna: 261 47 24 17
Dyżurka pielęgniarek: 261 47 29 12
Kierownik oddziału 261 47 29 11
Pielęgniarka oddziałowa: 261 47 29 12
Pokój lekarski: 261 47 29 12

Dokumenty dla pacjenta

Kadra oddziału

Kierownik oddziału: lek. Anna Strokowska – specjalista w zakresie chorób zakaźnych
Pielęgniarka oddziałowa: mgr Jowita Kędziora
Sekretarka medyczna: Agnieszka Ostręga
Lekarze: lek. Mariusz Mróz – specjalista chorób zakaźnych
6 pielęgniarek

Zakres działalności

Zapewniamy zgodny z obowiązującymi wymogami standard leczenia. Jesteśmy przygotowani do prowadzenia diagnostyki i leczenia pełnego zakresu schorzeń, zgodnie z profilem Oddziału.

Specjalizujemy się w diagnostyce i leczeniu zachowawczym chorób wątroby oraz chorób odzwierzęcych (borelioza). W oddziale realizowane są programy lekowe dotyczące leczenie przewlekłego zapalenia wątroby typu C i B.  Prowadzimy promocję zdrowia poprzez propagowanie korzystnych dla zdrowia zachowań oraz profilaktykę chorób zakaźnych – kwalifikacja i szczepienia p/wściekliźnie .

Naszą misją jest zapewnienie jak najwyższej jakości leczenia w godnych warunkach i przyjaznej atmosferze.

Struktura oddziału

Oddział dysponuje dwoma salami (2 osobowa i 3 osobowa) znajdujące się w infrastrukturze Oddziału Chorób Wewnętrznych. Wszystkie pomieszczenia dla pacjentów wyposażone są w węzły sanitarne (łazienka, WC).

Planowe przyjęcia do szpitala i konsultacje związane z profilaktyką wścieklizny oraz Programów Lekowych odbywają się w głównym budynku szpitala II piętro Wejście C

Personel średni posiada kwalifikacje zawodowe i doświadczenie pozwalające świadczyć usługi na wysokim poziomie.