Oddział dzienny

Oddział dzienny

W ramach funkcjonowania Oddziału Psychiatrii powstał Oddział Psychiatrii – dzienny.

Wskazaniem do leczenia w trybie dziennym jest stan chorego, wymagający intensywnej opieki lekarskiej, silnego wsparcia psychologicznego i terapeutycznego, których nie można zapewnić w poradni, a nie ma bezwzględnych wskazań do hospitalizacji.

Wszystkie oddziaływania służyć mają poprawie stanu psychicznego oraz wzbudzeniu motywacji do współpracy we własnym leczeniu. Jednym z naszych głównych celów jest aktywizacja chorych w podjęciu aktywności społecznej i zawodowej oraz zapobieganiu nawrotom choroby i ewentualnej hospitalizacji w oddziale stacjonarnym.

Usługi są realizowane w dni powszednie podczas pobytu pacjenta na oddziale w godzinach

od 8:00 do 14:00.