Centralna Sterylizatornia

Centralna Sterylizatornia

Kontakt

Kierownik: 261 47 30 22 kierownik.sterylizacja@107sw.pl
Strona czysta: 261 47 30 24
Strona brudna: 261 47 30 23
Adres e-mail: sterylizacja@107sw.pl

Kadra

Kierownik sterylizatorni: mgr Ewa Kawecka
Personel sterylizatorni to 5-ciu pracowników z tytułem technika sterylizacji medycznej.

Zakres działalności

107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią w Wałczu świadczy usługi zewnętrzne sterylizacji parą wodną oraz usługi wewnętrzne w zakresie sterylizacji nisko-temperaturowej tlenkiem etylenu oraz plazmą.

Godziny pracy

Centralna Sterylizatornia czynna jest od poniedziałku do soboty w godzinach 7.00-19.00
Przyjmowanie i wydawanie materiału od poniedziałku do soboty w godzinach 7.15-17.00

Cennik usług zewnętrznych

Usługa Rozmiar Cena w zł
pakiet mini z pojedynczym narzędziem do 5 cm 3,50 zł
pakiet mały do 15 cm 6,50 zł
pakiet średni do 25 cm 8,00 zł
pakiet duży powyżej 25 cm 12,00 zł
sterylizacja kontenera   6,00 zł

Galeria zdjęć