Centralna Sterylizatornia

Centralna Sterylizatornia

Kontakt

Kierownik: 261 47 30 22 kierownik.sterylizacja@107sw.pl
Strona czysta: 261 47 30 24  
Strona brudna: 261 47 30 23  
Adres e-mail: sterylizacja@107sw.pl

Kadra

p.o. Kierownik sterylizatorni: mgr Urszula Czekała
Personel sterylizatorni to 5-ciu pracowników z tytułem technika sterylizacji medycznej.

Zakres działalności

107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią w Wałczu świadczy usługi zewnętrzne sterylizacji parą wodną oraz usługi wewnętrzne w zakresie sterylizacji nisko-temperaturowej tlenkiem etylenu oraz plazmą.

Godziny pracy

Centralna Sterylizatornia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-19.00
Przyjmowanie i wydawanie materiału od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15-17.00

Cennik usług zewnętrznych

Usługa Rozmiar Cena w zł
pakiet mini z pojedynczym narzędziem do 10 cm 15,00 zł
pakiet mały do 15 cm 27,00 zł
pakiet średni do 25 cm 33,00 zł
pakiet duży powyżej 25 cm 50,00 zł
sterylizacja kontenera   6,00 zł

Galeria zdjęć