eRejestracja na wizytę specjalistyczną w ramach NFZ

eRejestracja na wizytę specjalistyczną w ramach NFZ

  Poradnia:
     Należy obowiązkowo wybrać poradnię.

  Rodzaj wizyty:
     Należy obowiązkowo wybrać rodzaj wizyty.

  Data wystawienia skierowania:

  E-Kod skierowania:

  Imię i nazwisko:

  PESEL:

  Adres e-mail:

  Numer telefonu:

  Adres zamieszkania (kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu, numer mieszkania - obowiązkowo!):

  Załącz skierowanie w formie pliku JPG lub PDF (max. 10MB).

  Uwagi:

  Informacje o przetwarzaniu danych osobowych