Szkolenie RENEGADE / SAREX-21

18 maja 2021 roku na terenie 107 Szpitala Wojskowego miał miejsce jeden z elementów ćwiczenia taktyczno-specjalnego Renegade/Sarex – 21. Celem ćwiczenia było sprawdzenie zdolności Sił Zbrojnych RP oraz układu pozamilitarnego, jako systemu bezpieczeństwa państwa, do przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym właściwym dla systemu obrony powietrznej oraz ratownictwa lotniczego i morskiego. Organizatorem przedsięwzięcia było Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Uroczyste wręczenie nagród ESO ANGELS

12 maja 2021 roku w 107 Szpitalu Wojskowym odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród ESO Angels. Nagroda została złożona na ręce dra Marcina Rogoziewicza oraz całego zespołu oddziału neurologicznego z pododdziałem udarowym. Gośćmi spotkania byli przedstawiciele Inicjatywy Angels: Konsultant Anna Kiełkowska oraz Kierownik Zespołu Angels w obrębie Wschodnim Mateusz Stolarczyk. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz miasta i powiatu, Burmistrz Maciej Żebrowski, Starosta Bogdan Wankiewicz wraz ze swoim Zastępcą Jolantą Wegner, Proboszcz Parafii Wojskowej w Wałczu pod wezwaniem Św. Franciszka z Asyżu, Ksiądz ppłk Witold Kurek, a także pracownicy poszczególnych jednostek szpitala. Najliczniejszą grupę stanowili pracownicy oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym, to dzięki ich ciężkiej pracy i oddaniu na rzecz pacjentów, uhonorowani zostali najwyższym – DIAMENTOWYM statusem nagrody ANGELS.

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kontrastu