Chirurgii Ogólnej

Chirurgii Ogólnej

 Kontakt

Sekretarka medyczna: 261 47 28 02 sekretarka.chirurgia@107sw.pl
Dyżurka pielęgniarek: 261 47 28 67
Kierownik: 261 47 28 64 kierownik.chirurgia@107sw.pl
Pielęgniarka oddziałowa: 261 47 24 47 oddzialowa.chirurgia@107sw.pl
Pokój lekarski: 261 47 28 65 chirurgia@107sw.pl

Dokumenty dla pacjenta

Kwalifikacje do zabiegu  i wyznaczenie terminu przyjęcia do oddziału  chirurgicznego odbywają się we wtorek i czwartek w godzinach 12:00-14:00 w oddziale chirurgicznym przez lekarza oddziału-Punkt przyjęć pacjenta- gabinet 214.

Kadra oddziału

 

Kierownik: lek. spec. chirurg Wojciech Strokowski
Pielęgniarka oddziałowa: mgr Lidia Michalak – specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
Sekretarka medyczna: mgr Anna Jabłońska
Lekarze: lek. spec. chirurg Wojciech Strokowski
lek. spec. chirurg Janusz Górecki
lek. rezydent Przemysław Śpiewak
dr n. med. spec. chirurg Krzysztof Zaręba
dr n. med. spec. chirurg Maciej Zieliński

Zakres działalności

Oddział dysponuje 25 łóżkami. Jest częściowo wyremontowany. Przebudowane sala pooperacyjna i sale chorych. Daje to chorym większy komfort i bezpieczeństwo. Ustalona jest dalsza przebudowa oddziału. Nowy Blok Operacyjny poprawił warunki i komfort pracy.

Zabiegi operacyjne wykonywane są metodami klasycznymi i laparoskopowymi.

Chirurgia endokrynologiczna.

Zabiegi w zakresie tarczycy i przytarczyc. Oddział dysponuje pełnym zabezpieczeniem w badania laboratoryjne, obrazowe, odpowiednie konsultacje (endokrynologiczne i laryngologiczne, anestezjologiczne) i sprzęt . Posiadany sprzęt monitorujący nerwy krtaniowe, nóż harmoniczny, zwiększa bezpieczeństwo zabiegów.

Oddział umożliwia pacjentom, szczególnie onkologicznym, ukierunkowanie i przekazanie do ośrodka celem uzupełnienia leczenia i monitorowania.

Urazy

Do szpitala trafiają pacjenci z urazami różnych okolic ciała.

Oddział wykonuje szereg nagłych zabiegów (ratujących życie): urazy głowy – ewakuacje krwiaków przymózgowych (używany sprzęt – kraniotom), Klatka piersiowa – drenaże, i cały zakres zabiegów w zakresie jamy brzusznej. Inne zabiegi wymagające nagłej, chirurgicznej pomocy.

Choroby i innych zabiegów z zakresu chirurgii ogólnej

Owrzodzenia, przewlekłe rany, zakażenia w przebiegu miażdżycy, cukrzycy.

Przepukliny brzuszne (bez i z wszczepem tzw, siatek), zabiegi z zakresu proktologii (żylaki odbytu, szczeliny odbytu, przetoki), zabiegi w zakresie jamy brzusznej (żołądka, jelit, dróg żółciowych), żylaki kończyn dolnych. Laparoskopowe usuwanie pęcherzyka żółciowego i wyrostka robaczkowego. Wprowadza się zabiegi w zakresie laparoskopowego leczenia przepuklin.

Onkologia

Po wcześniejszym przeprowadzeniu badań i konsultacji przez Konsylium Onkologiczne zabiegu z Pakietu Onkologicznego, jak również stany nagłe w onkologii.

Chirurgia endoskopowa

Protezowanie dróg żółciowych, zakładanie przetok odżywczych – tzw. PEG`i), Usuwanie endoskopowe zmian polipowatych żołądka i dwunastnicy oraz jelita grubego. Endoskopowe tamowanie krwawień z żołądka i dwunastnicy.

Szczegółowe informacje o zakresie leczenia można uzyskać pod ww nr telefonów.

Oddział posiada akredytację na prowadzenie specjalizacji dla lekarzy z zakresu chirurgii ogólnej.

Informacje o stanie zdrowia pacjentów udzielane są przez ordynatora i lekarza prowadzącego w godzinach ich pracy (07:00-14:35).

Lekarz dyżurny udziela informacji o aktualnym stanie zdrowy poza w/w godzinami.

Kwalifikacje do planowych zabiegów i leczenia na Oddziale Chirurgicznym odbywają się we wtorki i czwartki od 12-14. Pacjent zgłasza się do Punktu Przyjęć na Oddziale ze skierowaniem do oddziału i wszystkimi posiadanymi badaniami i kartami informacyjnymi dotychczasowego leczenia oraz przyjmowanymi lekami.

Chorzy wymagający pilnego postępowania chirurgicznego zgłaszają się na Izbę Przyjęć.

Gabinet Lekarski pokój nr 213.

Integralną częścią Oddziału Chirurgicznego jest Poradnia Chirurgiczna i Poradnia Urologiczna (Gabinety w Poliklinice).

Pacjenci wymagający konsultacji i leczenia chirurgicznego, jak i dalszego nadzoru poszpitalnego pozostają pod opieką chirurgiczną tej poradni.

Pacjenci wymagający leczenia urologicznego są prowadzeni przez specjalistów urologii.

Struktura oddziału

Oddział dysponuje 25 łóżkami. Posiada salę pooperacyjną z sześcioma stanowiskami intensywnego nadzoru pooperacyjnego, dwa gabinety zabiegowe. Oddział wyposażony jest w sprzęt, który zapewnia leczenie operacyjne na współcześnie najnowocześniejszym poziomie:

  • zestawy laparoskopowe
  • zestawy urządzeń do szwu mechanicznego (staplery)
  • aparat do kriochirurgii
  • nóż harmoniczny ultradźwiękowy
  • diatermia chirurgiczna w osłonie argonu
  • videoduodenoskop
  • ramię C
  • neuromonitoring nerwu krtaniowego do operacji tarczycy

Galeria zdjęć