Oddział Chirurgii Ogólnej

Oddział Chirurgii Ogólnej

 Kontakt

Sekretarka medyczna: 261 47 28 02 sekretarka.chirurgia@107sw.pl
Dyżurka pielęgniarek: 261 47 28 67
Kierownik oddziału: 261 47 28 64 kierownik.chirurgia@107sw.pl
Pielęgniarka oddziałowa: 261 47 24 47 oddzialowa.chirurgia@107sw.pl
Pokój lekarski: 261 47 28 65 chirurgia@107sw.pl

Dokumenty dla pacjenta

Kwalifikacje do zabiegu  i wyznaczenie terminu przyjęcia do oddziału  chirurgicznego odbywają się we wtorek i czwartek w godzinach 12:00-14:00 w oddziale chirurgicznym przez lekarza oddziału-Punkt przyjęć pacjenta- gabinet 214.

Kadra oddziału

 

–>

 

Kierownik oddziału: lek. spec. chirurg Wojciech Strokowski
Pielęgniarka oddziałowa: mgr Lidia Michalak – specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
Sekretarka medyczna: mgr Anna Jabłońska
Lekarze: lek. spec. chirurg Wojciech Strokowski
lek. spec. chirurg Janusz Górecki
lek. spec. chirurg Sergey Nikolaev
dr n. med. spec. chirurg Maciej Zieliński
Lekarze dyżurujący: lek. spec. chirurgii ogólnej i naczyniowej Wojciech Ptasznik

Zakres działalności

Oddział dysponuje 25 łóżkami. Jest częściowo wyremontowany. Przebudowane sala pooperacyjna i sale chorych. Daje to chorym większy komfort i bezpieczeństwo. Ustalona jest dalsza przebudowa oddziału. Nowy Blok Operacyjny poprawił warunki i komfort pracy.

Zabiegi operacyjne wykonywane są metodami klasycznymi i laparoskopowymi.

Chirurgia endokrynologiczna.

Zabiegi w zakresie tarczycy i przytarczyc. Oddział dysponuje pełnym zabezpieczeniem w badania laboratoryjne, obrazowe, odpowiednie konsultacje (endokrynologiczne i laryngologiczne, anestezjologiczne) i sprzęt . Posiadany sprzęt monitorujący nerwy krtaniowe, nóż harmoniczny, zwiększa bezpieczeństwo zabiegów.

Oddział umożliwia pacjentom, szczególnie onkologicznym, ukierunkowanie i przekazanie do ośrodka celem uzupełnienia leczenia i monitorowania.

Urazy

Do szpitala trafiają pacjenci z urazami różnych okolic ciała.

Oddział wykonuje szereg nagłych zabiegów (ratujących życie): urazy głowy – ewakuacje krwiaków przymózgowych (używany sprzęt – kraniotom), Klatka piersiowa – drenaże, i cały zakres zabiegów w zakresie jamy brzusznej. Inne zabiegi wymagające nagłej, chirurgicznej pomocy.

Choroby i innych zabiegów z zakresu chirurgii ogólnej

Owrzodzenia, przewlekłe rany, zakażenia w przebiegu miażdżycy, cukrzycy.

Przepukliny brzuszne (bez i z wszczepem tzw, siatek), zabiegi z zakresu proktologii (żylaki odbytu, szczeliny odbytu, przetoki), zabiegi w zakresie jamy brzusznej (żołądka, jelit, dróg żółciowych), żylaki kończyn dolnych. Laparoskopowe usuwanie pęcherzyka żółciowego i wyrostka robaczkowego. Wprowadza się zabiegi w zakresie laparoskopowego leczenia przepuklin.

Onkologia

Po wcześniejszym przeprowadzeniu badań i konsultacji przez Konsylium Onkologiczne zabiegu z Pakietu Onkologicznego, jak również stany nagłe w onkologii.

Chirurgia endoskopowa

Protezowanie dróg żółciowych, zakładanie przetok odżywczych – tzw. PEG`i), Usuwanie endoskopowe zmian polipowatych żołądka i dwunastnicy oraz jelita grubego. Endoskopowe tamowanie krwawień z żołądka i dwunastnicy.

Szczegółowe informacje o zakresie leczenia można uzyskać pod ww nr telefonów.

Oddział posiada akredytację na prowadzenie specjalizacji dla lekarzy z zakresu chirurgii ogólnej.

Informacje o stanie zdrowia pacjentów udzielane są przez ordynatora i lekarza prowadzącego w godzinach ich pracy (07:00-14:35).

Lekarz dyżurny udziela informacji o aktualnym stanie zdrowy poza w/w godzinami.

Kwalifikacje do planowych zabiegów i leczenia na Oddziale Chirurgicznym odbywają się we wtorki i czwartki od 12-14. Pacjent zgłasza się do Punktu Przyjęć na Oddziale ze skierowaniem do oddziału i wszystkimi posiadanymi badaniami i kartami informacyjnymi dotychczasowego leczenia oraz przyjmowanymi lekami.

Chorzy wymagający pilnego postępowania chirurgicznego zgłaszają się na Izbę Przyjęć.

Gabinet Lekarski pokój nr 213.

Integralną częścią Oddziału Chirurgicznego jest Poradnia Chirurgiczna i Poradnia Urologiczna (Gabinety w Poliklinice).

Pacjenci wymagający konsultacji i leczenia chirurgicznego, jak i dalszego nadzoru poszpitalnego pozostają pod opieką chirurgiczną tej poradni.

Pacjenci wymagający leczenia urologicznego są prowadzeni przez specjalistów urologii.

Struktura oddziału

Oddział dysponuje 25 łóżkami. Posiada salę pooperacyjną z sześcioma stanowiskami intensywnego nadzoru pooperacyjnego, dwa gabinety zabiegowe. Oddział wyposażony jest w sprzęt, który zapewnia leczenie operacyjne na współcześnie najnowocześniejszym poziomie:

  • zestawy laparoskopowe
  • zestawy urządzeń do szwu mechanicznego (staplery)
  • aparat do kriochirurgii
  • nóż harmoniczny ultradźwiękowy
  • diatermia chirurgiczna w osłonie argonu
  • videoduodenoskop
  • ramię C
  • neuromonitoring nerwu krtaniowego do operacji tarczycy

Galeria zdjęć