Zakażenia Szpitalne

Zakażenia Szpitalne

Zakażenia Szpitalne

Zakażenie szpitalne jest to zakażenie, które wystąpiło w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w przypadku gdy:

nie pozostawało w okresie wylęgania w momencie udzielania świadczeń zdrowotnych, albo
wystąpiło po udzieleniu świadczeń zdrowotnych, w okresie nie dłuższym niż najdłuższy okres jego wylęgania.

 

Zespół i Komitet Kontroli Zakażeń Szpitalnych

Funkcjonuje w szpitalu od 1999 roku powołany rozkazem spec. Nr 1/PF z dnia 21.01.1999 Komendanta 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią, SPZOZ.

Skład Zespołu i Komitetu ds. Zakażeń Szpitalnych oraz Zespołu ds Antybiotykoterapii został zaktualizowany Zarządzeniem Dyrektora nr 13/2012 z późniejszymi zmianami.

 

Skład zespołu:

  • Przewodniczący – dr n. med. Anna Doszyń – Specjalista Epidemiologii – Epidemiolog Szpitala
  • Zastępca Przewodniczącego – dr n. med. Rafał Gendek – Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
  • Pielęgniarka Epidemiologiczna – mgr Katarzyna Żarnowska – Specjalista Pielęgniarstwa Epidemiologicznego – Pielęgniarka Epidemiologiczna;
  • Mikrobiolog – Bogumiła Kaczmarek – Specjalista Mikrobiologii;
  • Pielęgniarki łączniczki – w poszczególnych oddziałach

Do głównych zadań zespołu należy monitorowanie zakażeń, monitorowanie wielooporności szczepów bakteryjnych, doradztwo w zakresie polityki antybiotykowej, analiza kosztów leczenia, promowanie edukacji pracowników oraz wypracowywanie procedur zapobiegających występowaniu zakażeń szpitalnych.

Praca zespołu kontroli zakażeń znajduje odzwierciedlenie w zapewnieniu bezpieczeństwa epidemiologicznego wszystkim pacjentom i pracownikom Szpitala.