Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

Kontakt

gabinet lekarski, dorośli: 261 47 24 18
gabinet zabiegowy: 669 006 105
261 47 28 18

Godziny pracy

Od poniedziałku do piątku i święta  w godzinach 18:00 – 08:00
Miejsce: główne wejście, po lewej stronie (na przeciwko kiosku)

zasady korzystania ze świadczeń zdrowotnych

Zakres działalności

Świadczenia udzielane są w razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły poprawy, gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie Przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.