Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

Kontakt

gabinet lekarski, dorośli: 261 47 24 18
gabinet zabiegowy: 669 006 105
261 47 28 18

Godziny pracy

Od poniedziałku do piątku i święta  w godzinach 18:00 – 08:00
Miejsce: główne wejście, po lewej stronie (na przeciwko kiosku)

Zakres działalności

Świadczenia udzielane są w razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły poprawy, gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie Przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kontrastu