Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie nowego wzoru Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) i zasad wydawania dokumentów unijnych przez Zjednoczone Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (BREXIT)

W związku ze zbliżającym się zakończeniem okresu przejściowego z dniem 31 grudnia 2020 r., zmianie ulegną zasady wydawania dokumentów unijnych oraz wzór EKUZ dla osób ubezpieczonych w Wielkiej Brytanii.

Wszelkie dotychczasowe uprawniania wynikające z przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego będą obowiązywać do 31 grudnia 2020 r.  Od 1 stycznia 2021 r. uprawnienia te będą przysługiwać jedynie osobom, co do których zastosowanie będzie miała umowa o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej[1].

Zaproszenie do współpracy w zakresie profilaktyki udarowej

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu realizuje  do 30.06.2023 r, Ogólnopolski projekt „Program profilaktyki chorób naczyń mózgowych”. Obszar działania tego programu dotyczy województw: zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego oraz od 03.11.2020 r również województwa lubuskiego.

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kontrastu