Bezpłatna Szkoła Rodzenia 2022 – start 2.02.2022 r.

child

Drogie Panie !

Pragniemy poinformować wszystkie Panie, które spodziewają się dziecka o nadchodzącej edycji SZKOŁY RODZENIA.

Od 2.02.2022 roku rusza Trzecia Edycja Szkoły Rodzenia 107 Szpitala Wojskowego w Wałczu.

Chęć uczestnictwa można zgłaszać już od DZIŚ !

Na zajęcia zapiszecie się dzwoniąc pod numer : 691 024 104

Gorąco zachęcamy Panie wraz ze swoimi partnerami do udziału w zajęciach, w kameralnych grupach.

Bezpłatna Szkoła Rodzenia 2021 – start 8.12.2021 r.

child

Drogie Panie !

Pragniemy poinformować wszystkie Panie, które spodziewają się dziecka o nadchodzącej edycji SZKOŁY RODZENIA.

Od 08.12.2021 roku rusza Druga Edycja Szkoły Rodzenia 107 Szpitala Wojskowego w Wałczu.

Chęć uczestnictwa można zgłaszać już od DZIŚ !

Na zajęcia zapiszecie się dzwoniąc pod numer : 691 024 104

Gorąco zachęcamy Panie wraz ze swoimi partnerami do udziału w zajęciach, w kameralnych grupach.

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie nowego wzoru Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) i zasad wydawania dokumentów unijnych przez Zjednoczone Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (BREXIT)

W związku ze zbliżającym się zakończeniem okresu przejściowego z dniem 31 grudnia 2020 r., zmianie ulegną zasady wydawania dokumentów unijnych oraz wzór EKUZ dla osób ubezpieczonych w Wielkiej Brytanii.

Wszelkie dotychczasowe uprawniania wynikające z przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego będą obowiązywać do 31 grudnia 2020 r.  Od 1 stycznia 2021 r. uprawnienia te będą przysługiwać jedynie osobom, co do których zastosowanie będzie miała umowa o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej[1].

Zaproszenie do współpracy w zakresie profilaktyki udarowej

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu realizuje  do 30.06.2023 r, Ogólnopolski projekt „Program profilaktyki chorób naczyń mózgowych”. Obszar działania tego programu dotyczy województw: zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego oraz od 03.11.2020 r również województwa lubuskiego.