Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie nowego wzoru Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) i zasad wydawania dokumentów unijnych przez Zjednoczone Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (BREXIT)

W związku ze zbliżającym się zakończeniem okresu przejściowego z dniem 31 grudnia 2020 r., zmianie ulegną zasady wydawania dokumentów unijnych oraz wzór EKUZ dla osób ubezpieczonych w Wielkiej Brytanii.

Wszelkie dotychczasowe uprawniania wynikające z przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego będą obowiązywać do 31 grudnia 2020 r.  Od 1 stycznia 2021 r. uprawnienia te będą przysługiwać jedynie osobom, co do których zastosowanie będzie miała umowa o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej[1].

W celu uniknięcia wątpliwości związanych z tym, czy osoba posiadająca dokument wydany w Wielkie Brytanii, ma nadal prawo do świadczeń, Zjednoczone Królestwo zdecydowało na wprowadzenie poniższych rozwiązań.

[1] Umowa o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej

Stan prawny na 30.10.2020 r. Powyższe informacje będą aktualizowane.

»» POBIERZ DOKUMENT ««