Wizyta Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Chorób Wewnętrznych

W dniu 13.02.2020 r,  mieliśmy przyjemność gościć Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Chorób Wewnętrznych.

Gen.dyw.prof.dr hab.n.med. Grzegorz Gielerak pełni funkcję Dyrektora w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie. Jest znaczącym autorytetem również w dziedzinie zarządzania w ochronie zdrowia. Nasz gość zapoznał się z funkcjonowaniem oddziału chorób wewnętrznych, oddziału neurologii z pododdziałem udarowym oraz oddziałem .chorób zakaźnych jak również ogólną sytuacją Szpitala. Robert Sokołowski z-ca komendanta ds lecznictwa zwrócił również uwagę na szczególne znaczenie naszego szpitala w zakresie zabezpieczenia medycznego dla żołnierzy. Z tego też względu zapoznano naszego gościa ze stanem prowadzonych prac inwestycyjnych, posiadanej infrastruktury, wyposażenia oraz sytuacji kadrowej. Wizyta była również okazją do zaprezentowania naszych sukcesów jak również dalszych planów rozwojowych.

Dziękujemy za zainteresowanie naszym szpitalem. Zapraszamy w przyszłości.

Wałcz, dnia 14.02.2020
Krystyna Krogulewska