Neurologiczne Programy Lekowe

Uprzejmie informujemy, że w naszej placówce są realizowane następujące Neurologiczne Programy Lekowe:

  1. Leczenie stwardnienia rozsianego (B.29)
  2. Leczenie dystonii ogniskowych i połowiczego kurczu twarzy (B.28)
  3. Leczenie spastyczności kończyny górnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A (B.57)
  4. Leczenie spastyczności kończyny dolnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A (B.83)

Ideą wprowadzenia programów lekowych w tutejszym oddziale neurologicznym kilka lat temu była możliwość skorzystania z tej formy terapii przez pacjentów z bliskiej okolicy tak aby nie musieli Oni dojeżdżać do odległych klinik neurologicznych.

Od kilku lat realizujeme w/w świadczenia u zwiększającej się stale grupy pacjentów. Ponadto organizowane są spotkania i szkolenia osób wymagających tego wysokospecjalistycznego leczenia.

Prowadzenie Neurologicznych Programów Lekowych nie jest możliwe w każdym ośrodku neurologicznym. Niezbędna jest wysokowyspecjalizowana kadra (tzw Zespół Terapeutyczny), ktora musi ukończyć specjalistyczne kursy i szkolenia. Potwierdzeniem tego jest fakt, że Narodowy Fundusz Zdrowia bezwzględnie wymaga pisemnego potwierdzenia umiejętności prowadzenia Neurologicznych Programów Lekowych w danym ośrodku przez odpowiedniego Konsultanta Wojewódzkiego d/s Neurologii.

W naszym ośrodku neurologicznym np. bardzo precyzyjnie podajemy toksynę botulinową do odpowiednich grup spastycznych mięśni pod kontrolą USG czy stosujemy najnowszą metodę koncepcji Col-Cap w leczeniu kręczu karku). Prowadzimy leczenie stwardnienia rozsianego jako jedyni, poza ośrodkami w Szczecinie , w całym województwie zachodniopomorskim. Personel cały czas pogłębia swoją wiedzę oraz jest na bieżąco z najnowszymi metodami.

Zachęcamy pacjentów, którzy w chwili obecnej muszą dojeżdżać do odległych klinik neurologicznych do skorzystania z leczenia w naszym ośrodku neurologicznym.