Programy profilaktyczne realizowane w naszej Przychodni 2020

1.Profilaktyka raka szyjki macicy.

2.Profilaktyka chorób układu krążenia.

3.Profilaktyka gruźlicy.

PROFILAKTYKA RAKA SZYJKI MACICY.

Program adresowany jest do kobiet w wieku 25-59 lat, które nie wykonywały badania cytologicznego w ciągu ostatnich 3 lat.

U kobiet obciążonych czynnikami ryzyka : zakażonych wirusem HIV, przyjmujących leki immunosupresyjne, zakażonych HPV-typem wysokiego ryzyka, badanie jest wykonywane co 12 m-cy.

Kobiety młodsze niż 25 lat i starsze niż 59 lat, mogą skorzystać z badania cytologicznego w ramach porady udzielonej przez lekarza specjalistę.

Szczegółowych informacji udzielają lekarze ginekolodzy oraz położne.

PROFILAKTYKA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA.

Program kierowany jest do osób, które ukończyły 35, 40, 45, 50, 55 lat,złożyły deklarację wyboru lekarza rodzinnego w Naszej Przychodni i w ciągu ostatnich 5 lat nie korzystały z programu profilaktyki chorób układu krążenia.

Program kierowany jest do osób zdrowych, ale obciążonych czynnikami ryzyka ( palenie tytoniu, niska aktywność fizyczna, nadwaga i otyłość, nieracjonalne odżywianie się, nadmierny stres, wiek).

Szczegółowych informacji udzielają lekarze i pielęgniarki POZ.

PROFILAKTYKA GRUŹLICY.

Program adresowany jest do osób dorosłych, nie posiadających w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, w tym w szczególności:

-osób, które miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą,

-osób, u których stwierdza się przynajmniej jedną z następujących okoliczności uspasabiających : bezrobotny, niepełnosprawny, obciążony długotrwałą chorobą, obciążony problemem alkoholowym i/lub narkomanią, bezdomny.

Program realizują pielęgniarki POZ wobec osób zadeklarowanych na ich listę.

Szczegółowych informacji udzielają pielęgniarki POZ.

ZAPRASZAMY.

Ewa Dębska-Matwiejczyk
Wałcz,dn. 03.02.2020r.