Aktualizacja informacji dotyczącej rejestracji pacjentów

UWAGA PACJENCI!

Aktualizacja informacji dotyczącej rejestracji pacjentów

Rejestracja osobista do poradni dzieci chorych  czynna od poniedziałku do piątku w godzinach

7:30 -13:00

Rejestracja telefoniczna do poradni dzieci chorych
czynna od poniedziałku do piątku w godzinach

08:00 -13:00 (261-47-28-56)

Rejestracja telefoniczna na badania bilansowe,
szczepienia ochronne czynna poniedziałek -piątek
w godzinach 8:00- 14:00
( 261-47-28-84)

Rejestracja osobista do poradni specjalistycznych oraz lekarzy rodzinnych czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30- 18:00

Rejestracja telefoniczna do poradni specjalistycznych oraz lekarzy rodzinnych czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 -18:00

(67 258 24 42, 673 420 006)

Zachęcam do kontaktu mailowego
przychodnia@107sw.pl

Wałcz, dnia 10.10.2022 r

Krystyna Krogulewska