29 lipca 2021 Uroczyste Pożegnanie Zastępcy Komendanta ds. Lecznictwa ROBERTA SOKOŁOWSKIEGO

Przez ostatnie kilka lat mieliśmy zaszczyt pracować pod kierownictwem, opieką i przewodnictwem wyjątkowego lekarza Roberta Sokołowskiego – Zastępcy Komendanta ds. Lecznictwa, dla którego, 29 lipca zorganizowane zostało uroczyste pożegnanie w Sali Konferencyjnej Szpitala.

Spotkanie edukacyjne Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Chorób Naczyń Mózgowych

W związku z realizacją Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Chorób Naczyń Mózgowych w dniu 13.07.2021 r. odbyło się kolejne spotkanie edukacyjne dla pacjentów. Zgodnie z wytycznymi, uczestnikami Programu mogą zostać osoby w okresie aktywności zawodowej (40- 65 lat). Temat spotkania poświęcony był profilaktyce chorób naczyń mózgowych. Podczas szkolenia można było skorzystać z pomiaru RR oraz glikemii przygodnej jak również wysłuchać prezentacji z zakresu profilaktyki chorób naczyń mózgowych. Podjęte działania edukacyjne mają charakter cykliczny, zmierzają do kształtowania właściwych postaw zdrowotnych.

Podziękowania za udział w V Regatach SMOCZYCH ŁODZI Festiwalu Dwóch Jezior

Przedstawiciele 107 Szpitala Wojskowego w Wałczu po raz kolejny udział wzięli
w Regatach Smoczych Łodzi. Wydarzenie odbyło się 10 lipca, w ramach tegorocznego Festiwalu Dwóch Jezior. Uczestnikami regat byli zarówno wałczanie jak i obcokrajowcy. Pracownicy Szpitala z dumą reprezentowali swój zakład pracy, zapewniając mu 5 miejsce w ogólnej klasyfikacji FUN.

Reprezentanci Szpitala wspominają wyjątkową, pełną pozytywnych
emocji i humoru atmosferę.

Drodzy Państwo, serdecznie dziękujemy za godne reprezentowanie
107 Szpitala Wojskowego oraz propagowanie zdrowego stylu życia!

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kontrastu