Wznowienie pracy Odziału Otolaryngologicznego

Szanowni Pacjenci!

W związku ze wznowieniem działalności oddziału Otolaryngologii prosimy pacjentów o kontakt telefoniczny 261 47 23 13 w dni powszednie w godzinach 12. 00 – 14.00  celem ustalenia terminu przyjęcia.

Wałcz, 06.07.2021
Olga Krogulewska

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kontrastu