Przekazanie sprzętu ze szpitala tymczasowego NETTO ARENA SZCZECIN

Dnia 30 czerwca 2021 w 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SPZOZ w Wałczu odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu, który decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego – Zbigniewa Boguckiego trafił do wałeckiego szpitala.

Spotkanie otworzył Komendant 107 Szpitala Wojskowego – ppłk Michał Wawreszuk, przekazując głos Wicewojewodzie Zachodniopomorskiemu – Markowi Suboczowi, który to  opowiedział o szczegółach dotyczących użyczenia sprzętu na rzecz 107 Szpitala Wojskowego. Polityk mówił między innymi o roli naszego szpitala w walce z pandemią, o mobilizacji oraz dużym zaangażowaniu pracowników szpitala w opiece nad pacjentami, zwłaszcza cierpiącymi z powodu COVID-19. Wicewojewoda podkreślił, że 107 Szpital przyjmował pacjentów zarówno powiatu wałeckiego jak i ościennych powiatów, a nawet pobliskich województw, wykazując zawsze gotowość w walce o życie drugiego człowieka, co bez wątpienia przełożyło się na otrzymanie tak kosztownego sprzętu. Marek Subocz złożył również podziękowania w imieniu posła Czesława Hoca.

Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego przekazane sprzęty trafiły również do Zakładu Diagnostyki Obrazowej,  między innymi był to wysokiej klasy aparat do badań USG oraz lampy bakteriobójcze. Kierownik Zakładu – Beata Goławska-Szostak zaznaczyła jak ogromną rolę w procesie leczenia odgrywa diagnostyka, a nowy sprzęt z pewnością wpłynie na jakość świadczonych usług. Szpital został obdarowany także aparatem do tlenoterapii wysokoprzepływowej, niezwykle użytecznym w terapii osób hospitalizowanych z powodu koronawirusa. Ponadto, otrzymaliśmy łóżka elektryczne, ssaki medyczne oraz inne sprzęty medyczne, które pomogą naszej placówce w codziennej pracy na rzecz pacjentów.

Komendant 107 Szpitala Wojskowego ppłk Michał Wawreszuk zakończył spotkanie podziękowaniem za przekazany sprzęt, który w istotny sposób wpłynie na poprawę jakości świadczonych usług i będzie służył naszym pacjentom.

Wałcz, 01.07.2021
Olga Krogulewska

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kontrastu