Szkolenie dla pielęgniarek i położnych

W dniu 05.02.2020 r, w 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SPZOZ odbyła się konferencja dla pielęgniarek i położnych, zorganizowana przez OIPiP w Pile przy współudziale naszego szpitala. Konferencja dedykowana była dla pielęgniarek i położnych z terenu powiatu wałeckiego.

Tematyka szkolenia dotyczyła prewencji wykroczeń zawodowych oraz zmian w przepisach prawa pracy. Honorowym gościem konferencji była dr n.med. Grażyna Rogala – Pawelczyk – Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej w NIPiP.

Zakres tematyczny oraz wysoki poziom merytoryczny szkolenia spotkał się z dużym zainteresowaniem środowiska pielęgniarskiego i położniczego. Podjęta została decyzja, iż w przyszłości będziemy kontynuować taką formę szkoleń dla naszego środowiska.

28.02.2020 r.
Dorota Ryder
Krystyna Krogulewska