Podpisanie umowy o dofinansowanie

107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ


W dniu 14 czerwca 2018 w siedzibie Ministerstwa Zdrowia w Warszawie została podpisana umowa o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0255/17 na realizację projektu pozakonkursowego pn. „Budowa lądowiska dla śmigłowców przy jednostce wyspecjalizowanej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego w Wałczu”. Wartość dofinansowania unijnego to 765 000 zł