Szkolenie 19.06.2018 udary woj. Wielkopolskie

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Program profilaktyki i chorób naczyń mózgowych w województwach: zachodniopomorskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim. Program adresowany jest do osób w okresie aktywności zawodowej, w wieku 40-65 lat. Celem projektu jest profilaktyka i wczesne rozpoznanie objawów chorób naczyń mózgowych w szczególności udarów mózgu i przemijającego ataku niedokrwiennego (TIA). Program profilaktyczny realizowany jest przy współudziale lekarzy rodzinnych z w/w województw. Okres trwania projektu: 01.12.2017- 30.10.2020.

W związku z realizacją tego programu, w dniu 19 czerwca 2018 r odbyło się kolejne szkolenie, z cyklu szkoleń jakie jesteśmy zobowiązani zrealizować. Temat szkolenia to „Choroby naczyń mózgowych jako problem medyczny, społeczny i ekonomiczny”.

Wykład prowadził dr n. med. Marcin Rogoziewicz- kierownik oddziału neurologicznego z pododdziałem udarowym. Uczestnikami szkolenia byli przedstawiciele zaproszonych do współpracy podmiotów, realizujących świadczenia z zakresu POZ, głównie z województwa wielkopolskiego.

Zachęcam do zapoznania się z tym materiałem. Dostępny jest na naszej stronie: 107sw.mil.pl/udary w nakładce lekarz.

Wałcz, dnia 02.07.2018 r
Krystyna Krogulewska