Koło Naukowe “Diagnostyka i leczenie stwardnienia rozsianego”

W dniu 15.06.2018 w sali konferencyjnej odbyło się kolejne spotkanie w ramach Koła Naukowego tutejszego szpitala, które zorganizował odział neurologiczny. Tematem wiodącym było stwardnienie rozsiane, które jako przewlekła i postępująca choroba układu nerwowego ma olbrzymi wpływ na funkcjonowanie chorych. Do niedawna osoby dotknięte tą przypadłością były niejako skazane na inwalidztwo, pomoc rodzin i opiekunów. Gwałtowny postęp metod diagnostyki i leczenia w ostatnich latach spowodował, że osoby chore mogą pracować, uprawiać sporty i spełniać marzenia.   Głównym prelegentem był Prof. hab. Dr n. med. Przemysław Nowacki, Kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Zaproszony gość to wybitny specjalista z zakresu neurologii i neuropatologii, autor wielu publikacji i wystąpień polskich i zagranicznych, Rektor Pomorskiej Akademii Medycznej w latach 2005-2012, prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego w ubiegłej kadencji, wieloletni konsultant wojewódzki w zakresie neurologii.

Spotkanie rozpoczął Dyrektor Jarosław Narloch witając i przedstawiając zaproszonych gości ,wśród których miło było kolejny raz ujrzeć Starostę Wałeckiego Dra B. Wankiewicza. Następnie Kierownik O. Neurologicznego dr n. med. M. Rogoziewicz przedstawił w krótkich słowach wstęp do poruszanego problemu  i jednocześnie podziękował za wsparcie Kliniki Neurologii w Szczecinie jako ośrodka merytorycznie nadrzędnego. Profesor P. Nowacki w ciepłych i pełnych uznania słowach wypowiedział się na temat działalności „naszej neurologii“ a następnie w ciekawy sposób przedstawił zagadnienie stwardnienia rozsianego . Jednocześnie podkreślił, iż chorzy z najbliższego terenu nie muszą dojeżdżać wiele kilometrów do Kliniki tylko mogą otrzymać fachową pomoc na miejscu, w Wałczu. W województwie zachodniopomorskim ośrodki zajmujące się wysokospecjalistycznym leczeniem stwardnienia rozsianego znajdują się tylko w Szczecinie oraz w Wałczu.

Wykład spotkał się z dużym zainteresowaniem personelu szpitala co dowodzi, że takie spotkania są bardzo potrzebne i przyczyniające się do dalszej poprawy procesu diagnostyczno-terapeutycznego chorych.