60 lat działalności szpitala

latdziałalnościszpitala

W tym roku minęło 60 lat od powstania Szpitala

Działalność medyczna zapoczątkowana została w maju 1953 roku uruchomieniem dwóch oddziałów: oddziału chirurgicznego oraz oddziału internistycznego. Decyzję o powstaniu Szpitala  Wojskowego w Wałczu podjęto głównie  w celu zabezpieczenia medycznego stacjonujących tutaj wojsk i ich rodzin.

Na przestrzeni minionych lat Szpital  systematycznie rozbudowywał swoją bazę diagnostyczno-leczniczą  o kolejne oddziały specjalistyczne, poradnie specjalistyczne, komórki diagnostyczne. Aktualnie w szpitalu funkcjonuje dwanaście oddziałów szpitalnych, dwadzieścia  poradni specjalistycznych, poradnia lekarza POZ oraz pełne zaplecze diagnostyczne. Wypracowany model organizacyjny pozwala sprawnie i na właściwym poziomie realizować usługi medyczne na rzecz mieszkańców naszego powiatu i okolic.

W 1999 roku w wyniku reformy w ochronie zdrowia, 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią w Wałczu  przekształcił się w SPZOZ, placówkę medyczną ogólnodostępną również dla ludności cywilnej. Organem założycielskim był i nadal  jest Minister Obrony Narodowej.

Zarówno w minionych latach  jak i obecnie szpital  dysponuje wielkim potencjałem ludzkim oraz  nowoczesnym zapleczem sprzętowym.

W ciągu całego swojego okresu działalności medycznej osiągał znaczne sukcesy w dziedzinie medycyny. Za profesjonalizm został wielokrotnie  wysoko oceniony przez pacjentów i przełożonych

Dla podniesienia standardu udzielanych świadczeń i poprawy ogólnych warunków prowadzone są  prace modernizacyjne na terenie wszystkich komórek organizacyjnych Szpitala.

Pozyskiwane przez Dyrekcję środki zewnętrzne( dotacje celowe MON, PFRON,UE, samorząd terytorialny, darowizny) pozwalają likwidować bariery architektoniczne, unowocześniają wyposażenie medyczne oraz wpływają na dostosowanie się Szpitala do wymogów określonych przez Ministra Zdrowia.