Święto pielęgniarek 2013

ebcecbecebedfcb

08 maja i 12 maja to szczególne dni w kalendarzu dla każdej położnej i pielęgniarki.

Międzynarodowy Dzień Położnej i Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki to wyjątkowa okazja, która jest powodem  corocznego spotkania pielęgniarek i położnych powiatu wałeckiego, zarówno tych aktywnych zawodowo jak i tych na emeryturach. Inicjatorką spotkania była Halina Kuch. Uroczystość odbyła się  w dniu 9 maja 2013 r w Wałeckim Centrum Kultury.

1e2bce5c5b1870ec1e7b5ed1f50468cb

Do wspólnego świętowania zaproszone zostały  władze samorządowe, władze miasta i gmin powiatu wałeckiego,dyrektorzy zakładów opieki zdrowotnej. Na tym wyjątkowym spotkaniu obecni byli również: vice- przewodniczący Izby Pielęgniarek i Położnych w Pile Tomasz Baran, mjr dr Michał Kozera reprezentujący Brygadę Wsparcia Wielonarodowego Korpusu Północny Wschód, dyrektor Wałeckiego Centrum Kultury Małgorzata Laskowska- Iwanowicz, Bogdan Białas prezes Metaltech i inni zaproszeni goście.

Uczestnicy uroczystości mieli możliwość wyrażenia własnych przemyśleń na temat zawodu i pracy pielęgniarki i położnej. Wszystkie przemówienia były bardzo ujmujące jednakże na moją uwagę zwróciły słowa Pana starosty oraz Pani burmistrz
Pan Bogdan  Wankiewicz zaakcentował bardzo fakt, iż to My Pielęgniarki i Położne towarzyszymy od urodzenia aż do śmierci każdemu z nas. Jesteśmy bardzo blisko ludzi, jesteśmy z nimi w każdej chwili tej  dobrej jak i tej złej. „ To piękny ale jakże trudny zawód”

Słowa pani burmistrz odnosiły się do powszechnie używanego  sformułowania ”siostro”. W kręgach pielęgniarek i położnych wzbudza  wielkie emocje sposób zwracania się do pielęgniarki i położnej funkcjonujący od zarania dziejów zwrot „siostro”.Spora grupa pielęgniarek uznaje, że jest to niewłaściwe. Czy siostra to nie jest ktoś bardzo bliski dla nas?

Swoje wystąpienia i życzenia wygłaszali jeszcze pozostali goście, wszystkie były bardzo ciepłe i serdeczne.

Na szczególną uwagę  w tym dniu zasłużyły sobie Panie pielęgniarki i położne z wieloletnim stażem, które zostały nagrodzone upominkami.

Pan Starosta Bogdan Wankiewicz wręczał, nagrody dla: Teresy Piecewicz, Janiny Taczkowskiej, Grażyny Cierpickiej- Wijatowskiej, Barbary Wiśniewskiej,

Pani  Burmistrz Bogusława Towalewska wręczała upominki dla: Anny Macner,Haliny Pańczyszyn, Haliny Markiewicz, Ewy Dębskiej- Matwiejczyk, Krystyny Domaradzkiej.  Burmistrz miasta w Tucznie ufundował nagrody dla  Bernadety  Lemiech i  Bożeny Kowalisko. Zdzisław Kmieć,  Burmistrz Człopy przekazał nagrody dla: Elżbiety Ambroziak, Marleny Otto. Gmina Wałcz ufundowała upominki  dla :  Danuty Koniecznej, Grażyny Strzeleckiej, Teresy Foryś, Czesławy Koniecznej. Miasto  Mirosławiec był sponsorem nagród dla: Krystyny Kozakiewicz, Małgorzaty Buczek,Mariany Książek, Henryki Mielniczek,Krystyny Mazur.

Pan Bogdan Białas-  Przewodniczący Rady Powiatu , wręczał nagrody dla naszych koleżanek zaangażowanych bezpośrednio w przygotowanie tej uroczystości :Stanisława Pastusiak, Elżbieta Sobolewska, Irena Leszczyńska, Danuta Kalemba, Iwona Połuboczek, Bożena Zachwieja, Urszula Dźwigała, Izabela Kuchan, Teresa Foryś, Halina Kuch.

Atmosfera była bardzo miła, były wspomnienia, wspólne zdjęcia.

Po wręczeniu nagród dyrektorzy zakładów opieki zdrowotnej Janusz Napiórkowski i Włodzimierz Maniszewski pojawili się na widowni z ogromnymi koszami róż. Wręczali  uczestnikom spotkania symboliczną różę i przekazywali parę ciepłych słów.

Uroczystość  naszą  uświetnił  zespół muzyczny „Chabry” oraz zespół muzyczny kierowany przez Marka Giłkę.

Wielką niespodziankę sprawił nam pan Marek Giłka. Napisał i skomponował dla nas piosenkę o pielęgniarkach i położnych, taki fajny hymn. Wspólnie odśpiewaliśmy tę piosenkę która miała swoją premierę właśnie 9 maja 2013 r.

hymn-pielegniarek2013

Uroczystość ta mogła zaistnieć dzięki  życzliwości naszych sponsorów: władze samorządowe, władze miejskie i gminne, Metaltech, Wiktoria Cymes, Żywiec Zdrój, Trumpf Mauxsion Chocolates, 107 Szpital Wojskowy, Puls Wałcz

Jeszcze raz dziękujemy naszym sponsorom a Panu Markowi wielkie dzięki za hymn dla pielęgniarek i położnych