Działania Szpitala na rzecz społeczności lokalnej

MTB

Jednym z celów działalności Szpitala jest podejmowanie działań na rzecz poprawy stanu zdrowia ludności, poprzez propagowanie zachowań prozdrowotnych. Aktywność fizyczna ma duży wpływ na stan zdrowia i samopoczucie nas wszystkich. W dniu 25 sierpnia 2013 roku byliśmy już po raz trzeci jednym ze sponsorów siódmego z cyklu zawodów Wielkopolskiego Grand Prix w maratonie MTB.

plakatMTBNaszym wkładem było zabezpieczenie medyczne zawodów poprzez oddanie do dyspozycji wyposażonej karetki wraz z zespołem specjalistycznym w składzie: Edyta Hołubowska – specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego, Beata Rados – ratownik medyczny, Elżbieta Wierzbińska – ratownik medyczny oraz Krzysztof Wójcicki jako kierowca. Zadaniem naszego zespołu było dbanie o dobre samopoczucie i stan zdrowia przybyłych zawodników i gości.

Organizatorem imprezy był Wałecki Klub Turystyki Rowerowej. Kilku spośród naszych pracowników to aktywni działacze klubu i współorganizatorzy zawodów (Bożena Konopka, Danuta Sokołowska, Janina Taczkowska. Jan Markowski, Dariusz Klimaszewski). W rywalizacji sportowej uczestniczył również nasz pracownik Janusz Plesiewicz, który zajął miejsce na podium na dystansie 40 kilometrów.

opracowała: D. Sokołowska