Szkolenie dla personelu OIOM

W dniu 27 kwietnia 2018 r w naszej sali audiowizualnej odbyło się kolejny raz Koło Naukowe. Głównym organizatorem byli lekarze Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii pod kierownictwem Jana Romaniuka. Podczas tego szkolenia podejmowane były przede wszystkim tematy związane z zasadami przygotowania pacjenta do zabiegów operacyjnych, w kontekście Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. (w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii). Prelegentem tego wykładu był Dawid Mielczarek, lekarz rezydent Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Wykład cieszył się dużym zainteresowaniem wśród słuchaczy.

Standard postępowania po urazie wielonarządowym w obszarze diagnostyki radiologicznej był kolejnym tematem podczas tego szkolenia. Zagadnienie to przedstawiła Pani Beata Goławska – Szostak, Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej. Zaprezentowała uczestnikom nowe standardy radiologiczne, obowiązujące we współczesnej medycynie.

W następnej kolejności przedstawicielka firmy Baxter zapoznała słuchaczy z zagadnieniem płynoterapii zbilansowanej. Mieliśmy również okazję wysłuchać prezentacji multimedialnej dotyczącej leczenia płynami infuzyjnym, autorstwa prof. Mirosława Czuczwara – Kierownika II Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Szpitalu Klinicznym nr 1 w Lublinie, który poza działalnością kliniczną, zajmuje się również edukacją oraz działalnością naukową. Obecne kierunki badawcze w II Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii związane są z pracami klinicznymi dotyczącymi m.in.:

  • bezpieczeństwa znieczulenia ogólnego w czasie i po operacji, poprzez ocenę niedokrwienia mięśnia serca, zaburzeń rytmu, zmienności rytmu serca i zmian hemodynamicznych,
  • bezpieczeństwa analgezji zewnątrzoponowej w odcinku piersiowym po rozległych operacjach,
  • leczenia pooperacyjnego bólu ostrego z użyciem PCA i zapobieganie nudnościom i wymiotom.

Tego rodzaju szkolenia są ważnym elementem ciągłego dokształcania, jak również doskonałą platformą wymiany doświadczeń zatrudnionego personelu medycznego. Działalność naukowo-edukacyjna w istotny sposób wpływa na poodnoszenie jakości w opiece nad pacjentem.

Wałcz, dnia 02.05.2018 r
Krystyna Krogulewska