Higiena rąk to bezpieczna opieka

higiena_rak1Clean Care is Safer Care
Higiena rąk to bezpieczna opieka

Szpital bierze udział w programie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO- na rzecz iniscjatywy “Światowy Sojusz na Rzecz Bezpieczeństwa Pacjentów”) Clean Care is Safer Care: Higiena Rąk to Bezpieczna Opieka, nakierowany na redukowanie liczby zakażeń poprzez promowanie higieny rąk na wszystkich poziomach ochrony zdrowia na całym świecie.

W ramach tego programu, opracowano kompleksowy schemat działań, mający na celu wdrożenie właściwej higieny rąk w oparciu o publikacje, które jednogłośnie wskazują na fakt, iż tak prosta czynność jak mycie i dezynfekcja rąk istotnie przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa opieki nad pacjentem. Program higieny rąk WHO ma formę narodowej kampanii, obejmuje wytyczne postępowania; przewodnik wdrażania; materiały edukacyjne, w tym narzędzia do przeprowadzenia samooceny.

Realizacja dobrej praktyki w naszym Szpitalu to wdrażanie i propagowanie wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia, wykorzystując materiały i doświadczenia w tym zakresie.

Od września rozpoczynamy etap samooceny i ewaluacji w zakresie dojrzałości kultury higieny rąk.

Dzień 5 maja – Światowy Dzień Higieny Rąk zgodnie z inicjatywą WHO „Ratuj życie – Myj ręce”, ustanowiono w naszej placówce dniem promocji higieny rąk.

Epidemiolog Szpitala