Spotkanie edukacyjne 11.06.2019

W związku z realizacją Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Chorób Naczyń Mózgowych w dniu 11.06.2019 r odbyło się kolejne spotkanie edukacyjne dla pacjentów. Zgodnie z wytycznymi, uczestnikami Programu mogą zostać osoby w okresie aktywności zawodowej (40- 65 lat). Temat spotkania poświęcony był profilaktyce chorób naczyń mózgowych. Spotkanie odbyło się w   Wojskowej Specjalistycznej Przychodni w Stargardzie. Dzięki  zaangażowaniu Dyrekcji Przychodni, podczas szkolenia można było skorzystać z pomiaru RR oraz glikemii przygodnej. Podejmowane działania edukacyjne mają charakter cykliczny, zmierzają do kształtowania właściwych postaw zdrowotnych.

 

Wałcz, dnia 18.06.2019

Krystyna Krogulewska