Czas to Mózg

W dniu 27.05.2019 r, o godzinie 8.00 w sali konferencyjnej, odbył się wykład dotyczący współczesnych metod leczenie udarów mózgu. Tematyka udaru to zagadnienie ważne medycznie jak i społecznie. Udar jest trzecią co do częstości, przyczyną zgonów i najważniejszą przyczyną niesprawności u osób dorosłych. Połowa osób, która przeżyje, zmaga się z niedowładami, zaburzeniami mowy lub innymi dysfunkcjami. Większość z nich musi być otoczona całodobową opieką dotyczącą wszelkich codziennych czynności lub wielomiesięczną rehabilitacją. Oznacza to, że obciążenie dla rodzin i całego systemu opieki zdrowotnej w Polsce jest bardzo wysokie. A zatem zastosowanie odpowiedniej interwencji medycznej w momencie zachorowania w znacznym stopniu może wpłynąć na rokowanie. Korzystanie z nowoczesnych technologii oraz odpowiedniej wiedzy może zmienić los chorych. Personel medyczny z oddziału neurologii z pododdziałem udarowym, chętnie włącza się we wszelkiego rodzaju działania również o charakterze naukowo- edukacyjnym. Dzięki podejmowanym inicjatywom nasza „neurologia” nie odbiega od standardów klinicznych. Na zaproszenie kierownika oddziału neurologii z pododdziałem udarowym dr n.med. Marcina Rogoziewicza mieliśmy okazję gościć członka Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.

Nasz prelegent, dr n. med. Michał Karlinski z II Kliniki Neurologicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, jest członkiem Grupy Ekspertów Sekcji Chorób Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Jako przedstawiciel Grupa Ekspertów, współuczestniczy w tworzeniu wytycznych do leczenia udarów mózgu w naszym kraju. Nasz gość przybliżył słuchaczom system działania standardu postępowania w przypadku udarów mózgu. Zaprezentował kryteria kwalifikacji chorych do stosowania procedur reperfuzyjnych (tromboliza dożylna, trombektomia mechaniczna). Wielokrotnie podkreślał jak ważny jest czas na podjecie działań medycznych. Wykład bardzo ciekawy. Sposób przekazu przyjazny dla słuchaczy.

Odbywające się, o charakterze cyklicznie koła naukowe są doskonałym narzędziem pogłębiania wiedzy a kontakty osobiste z autorytetami z poszczególnych dziedzin medycznych wpływają korzystnie na poziom udzielanych świadczeń medycznych.

Wałcz, dnia 05.06.2019 r

Krystyna Krogulewska