Zasłużona emerytura

W dniu dzisiejszym dwie wspaniałe kobiety dołączyły do zacnego grona emerytek:

Pani Wanda Ciężkowska

i

Pani Małgorzata Butryńska

Komendant w imieniu swoim i całego szpitala podziękował przechodzącym na emeryturę wieloletnim pracownicom za oddaną pracę.

Z okazji przejścia na emeryturę składamy najserdeczniejsze podziękowania za długoletnią pracę w szpitalu, zaangażowanie i serce. 

Wyrażamy także nadzieję, że spędzone w pracy chwilę będą przywoływać miłe wspomnienia.

Wałcz, .06.02.2024r.