Współpraca z Akademią Nauk Stosowanych w Wałczu

W dniu 31.01.2024 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Akademią Nauk Stosowanych w Wałczu, reprezentowaną przez Rektora – dra Dariusza Skalskiego, prof. uczelni a 107 Szpitalem Wojskowym Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Wałczu, reprezentowanym przez Komendanta płka mgr farm. Michała Wawreszuka.
Przedmiotem porozumienia jest między innymi określenie zasad współpracy stron w zakresie studenckich praktyk zawodowych, wymiana informacji, propagowanie możliwości podnoszenia i doskonalenia kwalifikacji zawodowych.
Strony zadeklarowały współpracę mającą na celu pełne wykorzystanie posiadanych możliwości i doświadczenia.
Dziękujemy Panu Komendantowi za wyrażenie woli współpracy z uczelnią. Mamy nadzieję że przyczyni się ona do stworzenia dla młodzieży nowych możliwości edukacyjnych.

Wałcz, 02.02.2024r.